Konzum plus i dalje najjači trgovac na malo mješovitom robom, dok Schwarz Grupa nastavlja s rastom

AZTN je proveo istraživanje tržišta distributivne trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2019. Prihodi iz trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2019. godini bilježe nominalan rast u iznosu od 2,25 milijardi kuna u odnosu na prethodnu 2018. godinu (6 posto), što predstavlja nešto blaže izraženiji trend rasta u odnosu na istraživanje godinu ranije (rast u 2018. u odnosu na 2017. iznosio je 7 posto) U 2019. godini bilježi se rast ukupnog broja svih prodajnih mjesta u iznosu od 84 prodajna mjesta (2 posto), kao i povećanje neto prodaje površine u iznosu od 26 tisuća četvornih metara (3 posto).

U uzorak poduzetnika su uvrštena dva nova poduzetnika (Robin i Dergez), koji imaju prodajna mjesta na području Koprivničko-križevačke županije. Robin je značajniji trgovac na malo mješovitom robom u Koprivničko-križevačkoj županiji te je imao jedno prodajno mjesto i na području Varaždinske županije. Navedeni trgovci od 2019. koriste usluge posredovanja/zastupanja pri ugovaranju nabave roba od strane Narodnog trgovačkoj lanca (NTL) kao partneri i imaju pravo korištenja robnog žiga NTL-a.

Kao najjači trgovac na malo mješovitom robom u 2019., Konzum plus bilježi jednoznamenkasti rast prihoda. Tržišni udio Konzuma plus u promatranoj 2019. iznosio je 20 – 30 posto i ujedno se bilježi blagi pad tržišnog udjela zbog rasta glavnih konkurenata. Konzum plus je imao ukupno 615 prodajnih mjesta te 8 prodajnih mjesta manje i manju neto prodajnu površinu u odnosu na 2018. godinu.

Bilježi se nastavak trenda rasta članica Schwarz Grupe. Lidl u 2019. bilježi najveći nominalni rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u dvoznamenkastom iznosu. Tržišni udio Lidla u promatranoj 2019. iznosio je 10 – 20 posto uz rast tržišnog udjela za 1 postotni bod. Druga članica Schwarz grupe, Kaufland, također bilježi rast prihoda koji je blaže izražen u odnosu na rast koji bilježi Lidl, dok je tržišni udio Kauflanda u promatranoj 2019. iznosio 5 -10 posto uz blagi rast tržišnog udjela.

Zbirno obje članice Schwarz grupe u 2019. bilježe zbirni tržišni udio od 20 – 30 posto te je Schwarz grupa prvi put na prvoj poziciji, ispred višegodišnjeg tržišnog lidera Konzuma plus (odnosno Konzuma).

U promatranoj 2019. ukupno 38 poduzetnika bilježi rast prihoda u trgovini na malo mješovitom robom u odnosu na prethodnu 2018. (u prošlogodišnjem istraživanju za 2018 bilo ih je 34), dok 12 trgovaca na malo bilježi negativan trend, odnosno pad prihoda (u prošlogodišnjem istraživanju njih 14), dok za dva nova poduzetnika u uzorku isto nije utvrđivano.

U 2019. godini ukupno 13 trgovaca ostvarilo je tržišni udio na razini RH veći od jedan posto, dok je u prethodnoj 2018. taj tržišni udio ostvarilo 14 trgovaca.

Detaljniji prikaz tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u RH u 2019. možete preuzeti na poveznici: Prikaz tržišta trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2019