Na tržištu tiska prisutna stagnacija i nastavak pada prodanih naklada

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provela je redovito istraživanje tržišta tiska u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) u 2019. godini, s ciljem utvrđivanja tržišnih udjela poduzetnika koji djeluju na tom tržištu. Uzorak u istraživanju predstavljala su ukupno 37 novinska nakladnika i distributera tiska, a analizom su obuhvaćena tržišta naklade tiska (općeinformativni dnevnici i tjednici), tržišta oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima i tjednicima te tržišta trgovine tiskom na području RH.

Tržišni udjeli poduzetnika na mjerodavnim tržištima utvrđeni su temeljem prodanih naklada izraženih u primjercima tiskovina, odnosno prihoda koji su poduzetnici ostvarili na tržištu oglašavanja, trgovinom na veliko tiskom i tržištu trgovine na malo tiskom.

Tržište prodane naklade općeinformativnih dnevnika

U 2019. prodana naklada svih dnevnika u RH iznosila je 53,3 milijuna primjeraka te je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 12 posto. Gotovo svi dnevnici bilježe pad prodane naklade u odnosu na 2018. godinu.

Najveću prodanu nakladu u 2019., kao i prethodnih godina, ostvario je dnevnik „24sata“, s ostvarenim tržišnim udjelom od 30 do 40 posto, ali uz nastavak trenda pada prodaje. Istovremeno se bilježi blagi rast tržišnog udjela, usprkos padu prodaje, iz razloga jače izraženog pada ukupnog tržišta prodane naklade općeinformativnih dnevnika. Slijedi „Večernji list“, s ostvarenim tržišnim udjelom od 20  do 30 posto i blagim rastom tržišnog udjela. Treći po prodanoj nakladi je „Jutarnji list“ (Hanza Media Grupa) s tržišnim udjelom od 10 do 20 posto, uz pad prodane naklade u odnosu na prethodnu 2018. te je pao s druge na treću poziciju na tržištu prodane naklade općeinformativnih dnevnika.

Značajan iznos prodane naklade u 2019. ostvarili su još nakladnici dnevnika „Slobodna Dalmacija“ (Hanza Media Grupa) s tržišnim udjelom od 10 do 20 posto i „Novi list“ (Glas Istre) s tržišnim udjelom od 5 do 10 posto. Oba dnevnika regionalnog su karaktera i bilježe pad prodaje u odnosu na 2018.

Promatrano prema vlasničkim grupama, na tržištu dnevnika najveći udjel od 50 do 60 posto ima Styria AG („24 sata“ i „Večernji list“), uz blagi rast tržišnog udjela u odnosu na prethodnu 2018. godinu. Hanza Media Grupa („Jutarnji list“ i „Slobodna Dalmacija“) s udjelom od 20 do 30 posto bilježi blagi pad tržišnog udjela. Treba spomenuti kako je 1. travnja 2019. došlo do pripajanja nakladnika Slobodna Dalmacija d.d., nakladniku Hanza Media d.o.o.

Treća grupacija nakladnika Glasa Istre („Novi list“, „Glas Istre“ i „ Zadarski list“) ostvarila je zbirni tržišni udjel od 10 do 20 posto. JOJ Media House, a.s. iz Bratislave je u srpnju 2016. stekao kontrolu nad riječkim Novim listom, pulskim Glasom Istre i zadarskim poduzetnikom RTD, koji su nakladnici navedena tri dnevnika.

Podaci o stranim općeinformativnim dnevnicima dobiveni su od jedinog nacionalnog distributera TISAK plus d.o.o., poduzetnika Inovine d.d., Zagreb te od poduzetnika VIBM d.o.o., Cavtat, koji u sklopu Press Reader Inc projekta (tiskanje stranih tiskovina na osnovu digitalnog tiska i interneta na temelju licence) tiska strane tiskovine te ih prodaje direktno u hotelima i ostalim smještajnim objektima. Na TISAK plus d.o.o. otpada najveći udio broja primjeraka stranih općeinformativnih dnevnika, čak 85 posto.

Tržište prodane naklade općeinformativnih tjednika

Prodana naklada tjednika bilježi pad od 15 posto u odnosu na 2018., a većina regionalnih tjednika u skladu s tim općim trendom bilježi pad prodane naklade, uz iznimku „Hrvatskog tjednika“, tjednika „Nacional“, „Međimurske novine“ i „Bjelovarski list“.

Najprodavaniji tjednik je „7Dnevno“ koji bilježi tržišni udjel od 10 do 20 posto, koji je do svibnja 2019. izlazio u nakladi poduzetnika Eurocinik d.o.o., a nakon toga izlazi u nakladi poduzetnika Singar d.o.o. te bilježi blagi pad prodaje u odnosu na godinu prije. Drugi je „Hrvatski tjednik“, koji bilježi tržišni udjel od 10 do 20 posto. Značajan pad prodane naklade bilježi tjednik „Globus“, koji je početkom 2019. godine postao dvotjednik te je sada na raspolaganju kupcima 26 puta godišnje, umjesto 52 puta godišnje. Najveći pad prodane naklade bilježi regionalni tjednik „Varaždinske vijesti“.

Tržište oglašavanja u općeinformativnom tisku – dnevnici i tjednici

Ukupan prihod nakladnika ostvaren od oglašavanja u općeinformativnim dnevnicima u 2019. iznosi 151,3 milijuna kuna te je u odnosu na 2018. manji za 4,3 milijuna kuna, a većina nakladnika bilježi blagi pad prihoda od oglašavanja.

Najveći tržišni udjel u 2019. od 20 do 30 posto ostvario je nakladnik Jutarnjeg lista (Hanza Media), uz pad ostvarenih prihoda u odnosu na 2018. Slijedi Slobodna Dalmacija s tržišnim udjelom od 10 do 20 posto i Novi list s udjelom od 10 do 20 posto. Nakladnik Slobodne Dalmacije (Hanza Media grupa), kao drugi, ostvario je blagi rast ostvarenog prihoda od oglašavanja u odnosu na godinu prije, dok Novi list kao treći, bilježi blagi pad prihoda. Nakladnik Večernjeg lista (Večernji list), kao četvrti, bilježi tržišni udio od 10 do 20 posto, uz pad prihoda u odnosu na 2018. Peti je nakladnik dnevnika „24 sata“, s ostvarenim tržišnom udjelom od 10 do 20 posto i  blagim padom prihoda.

Glas Istre Novine d.o.o. prestigao je na šestoj poziciji Glas Slavonije d.d. prema ostvarenom prihodu od oglašavanja u 2019., uz rast prihoda oglašavanja. Oba nakladnika bilježe nešto manje od 7 posto tržišnog udjela u 2019. godini.

Prihod nakladnika od oglašavanja u općeinformativnim tjednicima u 2019. iznosio je 26,2 milijuna kuna te je u odnosu na 2018. ostao nepromijenjen, odnosno bilježi se stagnirajući trend, dok se u 2018. godini u odnosu na 2017. bilježio trend rasta od 7 posto.

Promatrajući pojedinačno nakladnike tjednika, vodeći tržišni udio od 10 do 20 posto uz blagi pad prihoda, ostvario je nakladnik Dubrovački vjesnik d.o.o. u sastavu Hanza Media Grupe, s tjednikom Dubrovački vjesnik, zadržavši vodeću poziciju na tržištu kao i u prethodnoj 2018. Zbirni udjel Hanza Media Grupe na ovom tržištu u 2019. iznosio je od 10 do 20 posto (Dubrovački vjesnik i Globus).

Drugi nakladnik tjednika koji izlazi na nacionalnoj razini, Nacional News Corporation d.o.o. (tjednik „Nacional“), bilježi pad prihoda od oglašavanja i tržišni udio na tržištu oglašavanja u tjednicima od 5 do 10 posto. Ujedno bilježi pad s treće na šestu poziciju.

Kao pozitivan primjer rasta prihoda od oglašavanja su Media novine d.o.o., koji su nakladnik tjednika „Međimurske novine“ i koji u 2019. godini bilježi rast te je sa šeste došao na četvrtu poziciju po potrošnji oglašivača u tjednicima. Rast prihoda od oglašavanja bilježe i još neki nakladnici, primjerice Novosti d.o.o., Varaždinske vijesti d.d., List Međimurje d.o.o. i Zagorski list d.o.o.

Tržište trgovine tiskom na veliko i malo

U odnosu na tržište trgovine na veliko tiskom, jedini distributer tiska nacionalne pokrivenosti u Hrvatskoj u 2019. bio je Tisak plus d.o.o. (dalje: Tisak plus), koji bilježi jače izražen trend pada prihoda.  U odnosu na jedinog sudionika na tom tržištu, može se navesti kako je Tisak plus najveći maloprodajni lanac kioska te vodeći hrvatski distributer tiskovina, duhanskih proizvoda, prepaid bonova i start paketa telekom operatera te ostalih proizvoda. Pri tome treba naglasiti kako je od 1. travnja 2019., Tisak plus preuzeo poslovanje, prava i obveze poduzetnika Tisak d.d.

Što se tiče ostvarenih prihoda od trgovine na malo, prvi je također Tisak plus, koji je u 948 prodajnih mjesta ostvario blagi pad prihoda u odnosu na 2018. Drugi po ostvarenom prihodu od trgovine na malo je nakladnik Hanza Media s blagim rastom prihoda, dok je treći nakladnik Večernji list, koji bilježi najveći nominalni rast prihoda od trgovine na malo tiskom u 2019. godini, promatrano po pojedinom poduzetniku.

Distributer tiska Inovine d.d. (dalje: Inovine), četvrti je po ostvarenom prihodu od trgovine na malo tiskom u 2019. Kao specijalizirani trgovac na malo tiskom i duhanskim proizvodima, ima 278 prodajnih mjesta te je po broju maloprodajnih mjesta drugi iza Tiska plus. U odnosu na prethodnu godinu, Inovine bilježe pad prihoda od trgovine na malo tiskom. Mreža specijaliziranih prodajnih mjesta poduzetnika Inovina, iako rasprostranjena gotovo po cijelom teritoriju Republike Hrvatske, po broju prodajnih mjesta približno je 3,5 puta manja od Tiska plus.

Distributer tiska Fibis d.o.o. (dalje: Fibis) također bilježi smanjenje prihoda od trgovine na malo tiskom u odnosu na 2018. lako raspolaže mrežama specijaliziranih prodajnih mjesta, one obuhvaćaju znatno manji broj prodajnih mjesta od onih Tiska plus i Inovina, a rasprostranjenost je regionalnog karaktera. U suradnji s tvrtkom A1 širi svoju djelatnost i na područje mobilne komunikacije te je jedan od vodećih ovlaštenih partnera i distributeri e-bonova.

Može se zaključiti da su novinski nakladnici kroz pretplatu i kolportažu tiska zabilježili od 1 do 10 posto rast prihoda od trgovine na malo tiskom, uz iznimku Glasa Istre, Novine d.o.o. koji bilježi od 50 do 60 postotni rast i to iz razloga rasta pretplate, dok kolportažu nije imao, no isti bilježi nominalni rast prihoda od trgovine na malo tiskom u iznosu manjem od 500 tisuća kuna.

I nadalje je dominantna prodaja putem specijaliziranih trgovina tiska (50 do 60 posto u strukturi promatranih poduzetnika: Tisak Plus, Inovine i Fibis), gdje prije svega Tisak plus ima najznačajniji učinak.

Detaljniji prikaz ispitivanja i utvrđivanja stanja tržišta tiska u Republici Hrvatskoj za 2019. možete preuzeti na poveznici:

http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2016/10/Istra%C5%BEivanje-tr%C5%BEi%C5%A1ta-tiska-za-2019.pdf