Struktura

struktura
Kontakti voditelja

URED VIJEĆA

Klaudija Majcen, mag. oec.
Predstojnica Ureda Vijeća
e-mail: klaudija.majcen@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 156

URED GLAVNOG EKONOMISTA

mr. sc. Ivan Ante Ivanda, dipl. oec.
Glavni ekonomist Agencije
e-mail: ivanda@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 119

SEKTOR ZA TRŽIŠNO NATJECANJE

Gorana Prašnički, dipl. iur.
Voditeljica Odjela za utvrđivanje zabranjenih sporazuma
e-mail: gorana.prasnicki@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 123

Mislav Kršulović, ing. inf.
Voditelj Odsjeka za forenziku i informatiku
e-mail: mislav.krsulovic@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 144

Dina Balint Vukelić, mag. iur. univ. spec. oec.
Voditeljica Odjela za utvrđivanje zlouporaba
e-mail: dina.balint-vukelic@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 158

Nikolina Moslavac, dipl. iur.
Voditeljica Odjela za ocjenu koncentracija
e-mail: nikolina.moslavac@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 111

Ivana Mudražija, dipl. iur.
Voditeljica Odjela za legislativu i komparativnu praksu
e-mail: ivana.mudrazija@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 121

mr. sc. Branimira Kovačević, dipl. oec.
Voditeljica Odjela za međunarodnu i europsku suradnju
e-mail: branimira.kovacevic@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 124

SEKTOR ZA OPĆE POSLOVE

Vjekoslava Belovari, prof. hrvatskog jezika i književnosti
Voditeljica Odjela za komunikacije
e-mail: vjekoslava.belovari@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 146

Branka Erić, mag. iur., univ. spec. oec.
Voditeljica Odjela za opće poslove
e-mail: branka.eric@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 133

Anka Nikolaus, struč. spec. oec.
Voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove
e-mail: anka.nikolaus@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 116
tel: +385 1 6177 695

SEKTOR ZA ZABRANU NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI

Sandra Mikinac, dipl.iur.
Voditeljica Odjela za pravna pitanja utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi
e-mail: sandra.mikinac@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 109

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Branka Erić, mag. iur., univ. spec. oec.
e-mail: branka.eric@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 133

POVJERLJIVA OSOBA I OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Sandi Valentinc, dipl. oec
e-mail: sandi.valentinc@aztn.gov.hr
tel: +385 1 6172 101

 

 

Dokumenti