Javnost rada

Agencija osigurava i javnost rada u smislu Zakona objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Vijeća na kojima javnost ima pravo prisustvovanja.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Vijeća kada sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu.

Na sjednicama Vijeća koje su, u skladu s odredbama navedenog Zakona, otvorene za javnost i na kojima se predviđa donošenje općih akata kojima se utječe na interese javnosti, omogućeno je prisustvovanje najviše 3 osobe istovremeno. U slučaju prijave većeg broja građana, službenik za informiranje vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici. Vijeće nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja uz prethodnu najavu te uz osobnu iskaznicu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 5 dana prije održavanja sjednice Službeniku za informiranje Agencije dostaviti ispunjeni Zahtjev za prisustvovanje sjednici Vijeća  na isti način predviđen za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

 

Sjednice Vijeća

pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 46/2020. od 12. studenog 2020.

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VTZN-a od 12. studenog 2020.

Preuzimanje
pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 34/2020. od 4. rujna 2020.

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VZTN-a od 4. rujna 2020.

Preuzimanje
pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 20/2020. od 22. svibnja 2020.

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VZTN-a od 22. svibnja 2020.

Preuzimanje
pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 7/2020. od 26. veljače 2020.

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VZTN-a od 26. veljače 2020

Preuzimanje
pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 3/2020 od 24. siječnja 2020.

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VZTN-a od 24. siječnja 2020.

Preuzimanje
pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 9/2019 od 5. travnja 2019.

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VZTN-a od 5. travnja 2019.

Preuzimanje
pdf

Zaključak sa sjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 8/2019 od 27. ožujka 2019

Preuzimanje
pdf

Dnevni red sjednice VZTN-a od 27. ožujka 2019.

Preuzimanje

Dokumenti