Savjetovanje s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2021.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u djelokrugu svog rada u 2021. godini ne planira donošenje zakona i podzakonskih propisa niti općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u djelokrugu svog rada u 2020. godini ne planira donošenje zakona i podzakonskih propisa niti općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Plan savjetovanja s javnošću za 2019.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u djelokrugu svog rada u 2019. godini ne planira donošenje zakona i podzakonskih propisa niti općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u djelokrugu svog rada u 2018. godini ne planira donošenje zakona i podzakonskih propisa niti općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Dokumenti