Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

21.12.2017

011-01/2017-02/041

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Australije, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

21.12.2017

011-01/2017-02/038

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Novog Zelanda, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Novog Zelanda, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona (dalje: Nacrt Zakona).Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.12.2017

011-01/2017-02/040

Vlada Republike Hrvatske-Ured za zakonodavstvo -Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kojim se temeljem Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 44/17) traži mišljenje Agencije kao nadležnog tijela za tržišno natjecanje na Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu (dalje: Prijedlog Plana). Agencija je izvršila uvid Prijedlog Plana te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog donijela mišljenje kojim se predlaže nužna dopuna Prijedloga Plana u kojem će se navesti i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (dalje: Nacrt Zakona), čiji stručni nositelj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (dalje: Ministarstvo). S naznakom kako je upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske određen II. kvartal. Agencija je u obrazloženju predmetnog mišljenja navela kako je Ministarstvo kao stručni nositelj izrade predmetnog propisa, odnosno Nacrta Zakona, obavijestilo Agenciju dana 8. prosinca 2017. kako je Nacrt Zakona s pripadajućim Obrascem prethodne procjene objavljen na e-Savjetovanju u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva za 2018.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.12.2017

UP/I 034-03/2017-01/020

AZTN protiv Marija Kolarevića, vlasnika obrta za pogrebne usluge Lira, Virovitica i Lira d.o.o., Virovitica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.12.2017

UP/I 034-03/2017-01/016

AZTN protiv HZZO, Mediligo d.o.o. Zagreb, Medtronic Adriatic d.o.o. Zagreb, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, Ljekarne Olujić Split

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.12.2017

UP/I 034-03/2017-01/016

AZTN protiv HZZO, Mediligo d.o.o. Zagreb, Medtronic Adriatic d.o.o. Zagreb, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, Ljekarne Olujić Split

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.12.2017

011-01/2017-02/039

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta -Nacrt prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (dalje: Prijedlog Zakona). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

30.11.2017

011-01/2017-02/036

Ministarstvo financija - Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o tržištu kapitala

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o tržištu kapitala (dalje: Prijedlog Iskaza).Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako Agencija nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

30.11.2017

011-01/2017-02/037

Ministarstvo financija - Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o platnom prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o platnom prometu (dalje: Prijedlog Iskaza i Prijedlog Zakona).Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza i Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako Agencija nema primjedbi na Prijedlog Iskaza i Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.11.2017

UP/I 034-03/2017-02/011

SLOVENIA BROADBAND S.A.R.L; LUXEMBURG I NOVA TV D.D.; ZAGREB; - ocjena dopuštenosti koncentracije

AZTN je donio odluku o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika Slovenia Broadband i Nova TV jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti te koncentracije.
Naime, Agencija za elektroničke medije (AEM) je 14. studenog 2017., donijela odluku da bi provedbom koncentracije poduzetnika Slovenia Broadbanda i Nova TV nastala nedopuštena koncentracija u smislu odredbi Zakona o elektroničkim medijima.

Naime, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno Uredba o koncentracijama i Obrazac prijave koncentracije propisuju da podnositelji prijave koncentracije koja se odnosi na područje medija na koju se primjenjuju i posebni propisi o elektroničkim medijima, mora Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, između ostaloga, dostaviti i odluku AEM-a o tome da provedbom prijavljene koncentracije ne nastaje koncentracija koja bi bila nedopuštena u smislu odredaba Zakona o elektroničkim medijima (ZEM).

Budući da Slovenia Broadband takvu odluku AEM-a nije mogao pribaviti jer je to tijelo koncentraciju proglasilo nedopuštenom, AZTN je utvrdio da ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika temeljem propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Stoga je AZTN odbacio prijavu namjere te koncentracije.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore