Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

14.11.2018

011-01/2018-02/025

Grad Sinj – Pravilnik o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Grada Sinja kojim se traži mišljenje Agencije na Pravilnik o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja (dalje: Pravilnik). Agencija je izvršila uvid u Pravilnik te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Pravilnik u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te kako je za davanje mišljenja iz područja državnih potpora i potpora male vrijednosti nadležno Ministarstvo financija.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.11.2018

034-08/2018-01/075

Tržište veleprodajnog završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.11.2018

034-08/2018-01/074

Tržište veleprodajnog završavanja poziva u vlastitoj javnoj telefonskoj mreži koja se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2018-02/005

Extra FM d.o.o. Zagreb i HIT FM d.o.o. Zagreb (sada Extra FM Zagreb d.o.o. )

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2018-01/008

AZTN protiv Hrvatskog društva skladatelja, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2018-01/009

AZTN protiv KOIOS savjetovanje d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2017-01/005

AZTN protiv Hrvatskog taekwondo saveza

Tržišno natjecanje

Rješenje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

14.11.2018

UP/I 034-03/2013-01/007

AZTN protiv Hrvatski Telekom d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

31.10.2018

011-01/2018-02/017

Ministarstvo zdravstva – Nacrt konačnog prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

31.10.2018

034-08/2018-01/076

Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a radi dopune mišljenja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) kojim traži dopunu mišljenja Agencije (KLASA: 034-08/18-01/076, URBROJ: 580-07/26-18-004 od 11. listopada 2018.; dalje: Mišljenje) o zaključcima u dokumentu „Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji“ (dalje: Analiza tržišta), a koji se odnose na procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.
Agencija je dodatno izvršila uvid u prijedlog odluke kojim se utvrđuje mjerodavno tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji, koje je podložno prethodnoj regulaciji, a čiji sastavni dio je pripadajući dokument Analize tržišta (KLASA: UP/I-344-01/18-03/01, URBROJ: 376-11-18-1 od 27. rujna 2018.; dalje: Prijedlog Odluke).
Slijedom navedenog, Agencija je, na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela dopunu mišljenja kako nema primjedbi na zaključke iz Prijedloga Odluke, a koji se odnose na procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

1 / 7

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore