Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.12.2020

UP/I 034-03/2020-01/002

AZTN protiv Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

29.12.2020

UP/I 034-03/2018-04/019

AZTN protiv ŽITO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Osijek

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenju o obustavi postupka

Logo

18.12.2020

UP/I 034-03/2020-02/007

TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDING LIMITED, UK i KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

18.12.2020

UP/I 034-03/2020-02/009

ADVENTURA Investments d.o.o., Republika Slovenija i ANTICUS, storitve in trgovina, d.o.o. Republika Slovenija – Ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

18.12.2020

UP/I 034-03/2018-04/014

AZTN protiv ULTRA GROS d.o.o., Zagreb

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o obustavi postupka

Logo

18.12.2020

UP/I 034-03/2019-04/001

AZTN protiv JASENSKA, d.o.o., Opuzen

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenim nepoštenim trgovačkim praksama

Logo

16.12.2020

UP/I 034-03/2020-02/008

BELJE plus d.o.o., Darda i dio Meggle Hrvatska d.o.o., Osijek koji se odnosi na imovinu za djelatnost proizvodnje mliječnih proizvoda

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

14.12.2020

011-01/2020-02/016

Ministarstvo financija - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.12.2020

011-01/2020-02/018

Ministarstvo financija - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.12.2020

011-01/2020-02/019

Ministarstvo financija - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore