Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

22.11.2021

034-08/2021-01/084

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Armus d.o.o., Zagreb - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2021

034-08/2021-01/068

Tržište veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji i tržište veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište - zahtjev HAKOM-a

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) kojim traži mišljenje AZTN-a o zaključcima iz prijedloga odluke, a osobito na zaključak kako Hrvatski telekom d.d. nema upravljačka prava nad OT-Optima Telekom Internet d.d. Uvidom u prijedlog Odluke, AZTN je zaključio kako je HAKOM pokrenuo izmjene analize tržišta veleprodajnog lokalnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji (tržište 3a) i analize tržišta veleprodajnog središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište (tržište 3b). U procesu izmjena tržišta 3a i tržišta 3b. HAKOM je preispitao status OT-Optima Telekom d.d. kao operatora sa značajnom tržišnom snagom, a iz kojeg posljedično proizlazi regulatorna obveza. HAKOM je ocijenio djelotvornost tržišnog natjecanja na tržištu 3a odnosno tržištu 3b te utvrdio kako OT-Optima Telekom d.d. nije operator sa značajnom tržišnom snagom na mjerodavnim tržištima. Slijedom navedenog HAKOM je donio predmetni prijedlog odluke kojim se u bitnome ukidaju regulatorne obveze za OT-Optima Telekom d.d. Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kao nema primjedbi na zaključke iz prijedloga odluke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.11.2021

034-08/2021-01/074

Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga Elektromodul-thorax d.o.o., Osijek

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je zahtjev Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti kojim se traži mišljenje AZTN-a u svezi prijave poduzetnika Elektromodul-thorax d.o.o., Osijek za obavljanje zamjenske poštanske usluge (dalje u tekstu: Prijava). Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kao nema primjedbi na Prijavu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.10.2021

UP/I 034-03/2021-01/018

AZTN protiv Grada Čakovca - radi narušavanja tržišnog natjecanja - po inicijativi g. Aleksandra Makovca, Čakovec

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Logo

07.10.2021

034-08/2021-01/060

Tržište započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža koje se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.10.2021

034-08/2021-01/061

Tržište pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.10.2021

UP/I 030-02/2011-01/024

AZTN protiv Presečki grupa d.o.o., Krapina, Rudi- express d.o.o., Mihovljan, Borisa Jambrošića, vlasnika obrta „Jambrošić tours“, Mursko Središće i Željka Jakopića, vlasnika obrta Autobusni prijevoznik „Turist“, Sveti Martin na Muri

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje zabranjeni sporazum

Logo

28.09.2021

UP/I 034-03/2021-02/009

KONČAR ULAGANJA d.o.o., Zagreb i CONSTRUCTION LINE ltd., Sliema, Malta putem Napredna energetska rješenja d.o.o., Zagreb i DALEKOVOD .d.d.; Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

15.09.2021

UP/I 034-03/21-02/007

Agrofert a.s., Prag, Republika Češka i Agronom d.o.o., Požega

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

15.09.2021

011-01/2021-02/012

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, br. 121/19.)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 13. rujna 2021. dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“, br. 121/19.) (dalje u tekstu: Obrazac). Temeljem odluke Vijeća, AZTN je donio odluku kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

1 / 4

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore