Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

11.01.2022

UP/I 034-03/2021-02/012

STUDENAC d.o.o., Omiš i Pemo d.o.o., Dubrovnik - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore