Državne potpore

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

30.12.2010

UP/I 430-01/2007-00/038

AZTN - naknadno odobrenje državnih potpora dodijeljenih poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

Državne potpore

Rješenje o naknadnom odobrenju

30/2011

Logo

02.12.2010

430-01/2010-04/008

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu s konačnim prijedlogom Zakona

Državne potpore

Prethodno obvezujuće mišljenje

141/2010

Logo

02.12.2010

UP/I 430-01/2010-04/006

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Prijedlog izmjene mjere Očuvanje prometne povezanosti regija 2007.-2011.

Državne potpore

Rješenje o odobrenju

06/2011

Logo

18.11.2010

UP/I 430-01/2010-02/007

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Mjere osnivanja i rada fondova za gospodarsku suradnju

Državne potpore

Rješenje o odbacivanju zahtjeva

Logo

21.10.2010

430-01/2010-02/008

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz s konačnim prijedlogom Zakona

Državne potpore

Prethodno obvezujuće mišljenje

124/2010

Logo

21.10.2010

430-01/2009-00/001

Ministarstvo kulture - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

Državne potpore

Prethodno obvezujuće mišljenje

124/2010

Logo

14.10.2010

UP/I 430-01/2010-02/006

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Operativni program potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu

Državne potpore

Rješenje o odobrenju potpore

120/2010

Logo

14.10.2010

UP/I 430-01/2010-02/005

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Operativni program potpora sektorima proizvodnje računala, elektroničkih i optičkih proizvoda, električne opreme, strojeva i uređaja, motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 2010. godinu

Državne potpore

Rješenje o odobrenju potpore

120/2010

Logo

07.10.2010

UP/I 430-01/2010-09/003

Hrvatska banka za obnovu i razvitak - Prijedlog za obnavljanje klauzule izuzeća za poslove izvozno kreditnog osiguranja

Državne potpore

Rješenje o odobrenju potpore

118/2010

Logo

07.10.2010

UP/I 430-01/2010-02/003

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Operativni program potpora za održavanje konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2010. godinu

Državne potpore

Rješenje o odobrenju potpore

118/2010

1 / 2

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.