Državne potpore

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

22.12.2011

UP/I 430-01/2011-04/006

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture- Ulaganje RH u temeljni kapital „Aerodrom Brač“ d.o.o.

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

013/2012

Logo

22.12.2011

UP/I 430-01/2007-02/013

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva – restrukturiranje Brodograđevne industrije Split d.d.

Državne potpore

Rješenje o ispravku rješenja od 13.10.2011.

17/2012

Logo

01.12.2011

UP/I 430-01/2011-16/001

Sisačko-moslavačka županija - prijedlog ustupa potraživanja poduzetnika GIP Pionir d.o.o. po kreditu odobrenom Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije, pokrivenim jamstvom, odnosno bjanko zadužnicama Sisačko-moslavačke županije, na Privred

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

006/2012

Logo

01.12.2011

UP/I 430-01/2011-04/005

Državno jamstvo za kreditno zaduženje Hrvatskih cesta d.o.o.

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

01.12.2011

UP/I 430-01/2011-00/003

Naknadno odobrenje državne potpore Petrokemiji d.d.

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

03.11.2011

UP/I 430-01/2011-09/006

Hrvatska banka za obnovu i razvitak – poslovi izvozno kreditnog osiguranja

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori u smislu ZDP-a

133/2011

Logo

20.10.2011

UP/I 430-01/2011-04/004

Ministarstvo mora, prometa i razvitka – državna potpora u obliku državnog jamstva za kredit namijenjen provedbi sanacije poduzetnika Croatia Airlines

Državne potpore

Rješenje o ispravku pogreške

141/2011

Logo

20.10.2011

UP/I 430-01/11-115/001

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – Zahtjev za izdavanje financijskog državnog jamstva za poduzetnika Imunološki zavod d.d., Zagreb

Državne potpore

Rješenje o odobrenju državne potpore

014/2012

Logo

13.10.2011

UP/I 430-01/2011-02/009

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Prijedlog programa potpora za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji

Državne potpore

Rješenje o odobrenju

119/2011

Logo

13.10.2011

UP/I 430-01/2007-02/015

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva- Program restrukturiranja Brodogradilišta Kraljevica d.d., Kraljevica

Državne potpore

Rješenje o odobrenju

013/2012

1 / 4

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.