Državne potpore

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.12.2012

UP/I 430-01/2012-02/015

HBOR – kratkoročna izvozna kreditna osiguranja

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

13.12.2012

UP/I 430-01/2012-03/004

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – financiranje izgradnje dva putnička broda za Jadroliniju u Brodogradilištu BSO d.o.o.

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

07.12.2012

UP/I 430-01/2012-02/014

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Izdavanje državnog jamstva od 130.000.000 eura za kreditiranje obveza HAC-a d.o.o. za 2012.

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

09/2013

Logo

30.11.2012

UP/I 430-01/2011-02/006

Ministarstvo gospodarstva – restrukturiranje Varteksa d.d.

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

30.11.2012

UP/I 430-01/2011-02/003

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva- Orljava d.o.o. – Program restrukturiranja

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

30.11.2012

UP/I 430-01/2006-04/013

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – financiranje izgradnje dva putnička broda za Jadroliniju u Brodogradilištu Kraljevica d.d.

Državne potpore

Rješenje kojim se utvrđuje da nije riječ o državnoj potpori

Logo

20.11.2012

UP/I 430-01/2012-02/004

Hrvatski audiovizualni centar

Državne potpore

Rješenje

131/2012

Logo

20.11.2012

UP/I 430-01/2011-83/006

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Državne potpore

Rješenje

Logo

25.10.2012

UP/I 430-01/2011-83/002

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Državne potpore

Rješenje

128/2012

Logo

25.10.2012

UP/I 430-01/2012-02/008

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Prijedlog programa za poticanje inovacijsko-tehnologijskog sustava

Državne potpore

Rješenje o odobrenju državne potpore

129/2012

1 / 5

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.