Državne potpore

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

24.12.2013

430-01/2013-03/005

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; Odluka o ciljevima, uvjetima i postupcima za dodjeljivanje državne potpore za istraživanje razvoja i inovacije

Državne potpore

Mišljenje

Logo

23.12.2013

430-01/2013-08/006

Ministarstvo poduzetništva i obrta; Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Državne potpore

Mišljenje

Logo

23.12.2013

430-01/2013-08/005

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture; Mišljenje na Prijedlog Uredbe o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Državne potpore

Mišljenje

Logo

23.12.2013

430-01/2013–10/013

Ministarstvo poduzetništva i obrta; Program potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Državne potpore

Mišljenje

Logo

02.12.2013

430-01/2013-02/008

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Program državnih potpora u obliku poreza po tonaži broda

Državne potpore

Mišljenje

Logo

14.10.2013

430-01/2013-02/001

Ministarstvo kulture - Prijedlog Programa financiranja nakladništva 2014.-2016.

Državne potpore

Mišljenje

Logo

10.10.2013

430-01/2013-03/001

Ministarstvo gospodarstva - prijedlog Operativnog programa regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013.

Državne potpore

Mišljenje

Logo

03.10.2013

430-01/2013-08/003

Ministarstvo gospodarstva – Mišljenje na Prijedlog Uredbe o poticanju biogoriva za prijevoz

Državne potpore

Mišljenje

Logo

03.10.2013

430-01/2013-08/004

Državni ured za upravljanje državnom imovinom – Prijedlog Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH

Državne potpore

Mišljenje

Logo

24.09.2013

430-01/2013-10/002

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Državno jamstvo za kreditno zaduženje Hrvatskih cesta d.o.o. (74,5 mil eura)

Državne potpore

Mišljenje

1 / 5

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.