Državne potpore

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

14.10.2013

430-01/2013-02/001

Ministarstvo kulture - Prijedlog Programa financiranja nakladništva 2014.-2016.

Državne potpore

Mišljenje

Logo

10.10.2013

430-01/2013-03/001

Ministarstvo gospodarstva - prijedlog Operativnog programa regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013.

Državne potpore

Mišljenje

Logo

03.10.2013

430-01/2013-08/003

Ministarstvo gospodarstva – Mišljenje na Prijedlog Uredbe o poticanju biogoriva za prijevoz

Državne potpore

Mišljenje

Logo

03.10.2013

430-01/2013-08/004

Državni ured za upravljanje državnom imovinom – Prijedlog Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu RH

Državne potpore

Mišljenje

Logo

24.09.2013

430-01/2013-10/002

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Državno jamstvo za kreditno zaduženje Hrvatskih cesta d.o.o. (74,5 mil eura)

Državne potpore

Mišljenje

Logo

23.09.2013

430-01/2013-10/003

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - zahtjev za izdavanje mišljenja predstavlja li državno jamstvo u prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD

Državne potpore

Mišljenje

Logo

18.07.2013

UP/I 430-01/2012-03/003

Ministarstvo gospodarstva - Državno jamstvo za kreditno zaduženje Uljanik Brodogradilišta d.d., Pula za izgradnju novogradnje 491

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

18.07.2013

UP/I 430-01/2006-02/039

Ministarstvo gospodarstva - naknadno odobrenje državne potpore dodijeljene TLM Tvornici lakih metala d.d.

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

11.07.2013

UP/I 430-01/2013-03/002

Kapitalna pomoć Energetskom institutu Hrvoje Požar (EIHP) u iznosu od 12 milijuna kuna

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

Logo

11.07.2013

UP/I 430-01/2012–02/018

Ministarstvo gospodarstva - Programa državnih potpora za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Državne potpore

Rješenje o obustavi postupka

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.