Državne potpore

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

18.10.2004

UP/I 430-01/2004-06/002

Hrvatske autoceste d.o.o.

Državne potpore

Odobrenje na Zahtjev za izdavanje odobrenja na Odluku Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje

147/2004

Logo

18.09.2004

031-02/2004-01/120

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Poljoprivreda"

Državne potpore

Mišljenje

25 / 25

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.