Odluke sudova

Klasa Tužitelj Odluke agencije Vrsta odluke
Logo

17.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-186/15-2

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o odbacivanju inicijative

Rješenje kojim se odbacuje prijedlog za ponavljanje sudskog postupka

Logo

16.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/014;
UsII-157/15-8

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

Presuda - Tužba se odbija

Logo

11.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-169/15-5

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o ispravku rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-036 od 1. srpnja 2015.

Presuda - Tužba se odbija

Logo

11.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-169/15-5

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o ispravku Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-036 od 1. srpnja 2015.

Presuda - Tužba se odbija

Logo

11.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-132/15-11

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

Presuda - Tužba se odbija

Logo

09.11.2015

UP/I 034-03/2015-01/009;
UsII-140/15-9

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka

Presuda - Tužba se odbija

Logo

09.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-72/15-12

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje kojim se odbija prijedlog za obnovu postupka

Presuda - Tužba se odbija

Logo

05.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-167/15-4

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje o ispravku Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klase: UP/I 034-03/2014-01/021, urbroja: 580-10/76-2015-025 od 21. svibnja 2015.

Presuda - Tužba se odbija

Logo

04.11.2015

UP/I 034-03/2014-01/021;
UsII-197/15-6

ZLATNI LIPANJ j.d.o.o., Zlatar Bistrica

Rješenje kojim se odbija prijedlog za obnovu postupka

Presuda - Tužba se odbija

Logo

29.10.2015

UP/I 034-03/2013-01/018;
UsII-103/14-5

CARLSBERG CROATIA d.o.o, Koprivnica

Rješenje o utvrđivanju zabranjenog sporazuma i izricanju upravno-kaznene mjere

Presuda - Tužba se odbija