Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

21.10.2004

UP/I-030-02/2004-01/005

Trenton d.o.o., Split protiv SMS-Prehrambeno razvojni centar d.o.o.

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

18.10.2004

031-02/2004-01/126

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila, mišljenje

Tržišno natjecanje

Mišljenje i tumačenje odredbi Uredbe o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila

105/2004

Logo

18.10.2004

UP/I 430-01/2004-06/002

Hrvatske autoceste d.o.o.

Državne potpore

Odobrenje na Zahtjev za izdavanje odobrenja na Odluku Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje

147/2004

Logo

29.09.2004

031-02/2004-01/115

Utjecaj cijena međusobnog povezivanja operatera sa znatnijom tržišnom snagom

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

18.09.2004

031-02/2004-01/120

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo - Garancijski program "Poljoprivreda"

Državne potpore

Mišljenje

Logo

27.07.2004

UP/I 030-02/2004-01/033

Europapress holding d.o.o. / Slobodna dalmacija d.d.

Tržišno natjecanje

Uvjetno dopuštena koncentracija

111/2004

Logo

26.07.2004

031-02/2004-01/083

Paralelni uvoz proizvoda putem pasivne prodaje na istom zemljopisnom području

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

22.07.2004

UP/I 030-02/2004-01/015

Konzum Trgovina na veliko i malo d.d i Mediator d.o.o. - ocjene koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje

121/2004

Logo

20.07.2004

031-02/2004-01/090

Mišljenje Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u svezi odvjetničkih tarifa

Tržišno natjecanje

Mišljenje - odvjetničke tarife

Logo

29.04.2004

UP/I 030-02/2003-01/035

KONZUM Trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb i ZADRANKA d.d., Zadar

Tržišno natjecanje

Rješenje o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

64/2004

138 / 140

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore