Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

08.04.2003

UP/I 030-01/2001-01/060

EMI Music International Services Ltd. Engleska i Dallas d.o.o., Ljubljana i Dallas d.o.o. Zagreb - Ocjena Licencnog ugovora,

Tržišno natjecanje

Riješenje

154/2003

Logo

08.04.2003

UP/I 030-02/2003-01/024

Zagrebačka pivovara d.d. - Ocjena sporazuma

Tržišno natjecanje

Rješenje

72/2003

Logo

28.02.2003

UP/I 030-02/2003-01/002

Heineken adria d.o.o. i Karlovačka pivovara d.d. - Dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

51/2003

Logo

25.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/136

LURA d.d., Zagreb i SLOBODA d.d., Osijek

Tržišno natjecanje

Rješenje o dopuštenosti koncentracije poduzetnika

49/2003

Logo

18.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/032

AMC Međimurje d.o.o., Čakovec protiv P.Z. Auto d.o.o., Velika Gorica, utvrđivanje narušavanja slobodnog tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja

Tržišno natjecanje

Rješenje o zlouporabi vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu ovlaštenih distributera osobnim vozilima marke Volkswagen na području Republike Hrvatske

Logo

12.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/061

Konzum d.d. - Ukidanje daljnjih koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

29/2003

Logo

04.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/061

Konzum d.d. - Zabrana daljnjih koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

28/2003

Logo

03.02.2003

UPI/ 030-02/2001-01/058

PEPSI Co Inc i LURA pića d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o ocjeni ugovora

19/2003

Logo

21.01.2003

UP/I-030-02/2002-01/130

Lek farmacevtska družba d.d. i Servipharm AG - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

23/2003

Logo

17.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/022

OMV-Istrabenz d.o.o. i Crodux d.o.o. - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

139 / 140

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore