Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

04.02.2003

UP/I 030-02/2002-01/061

Konzum d.d. - Zabrana daljnjih koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

28/2003

Logo

03.02.2003

UPI/ 030-02/2001-01/058

PEPSI Co Inc i LURA pića d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o ocjeni ugovora

19/2003

Logo

21.01.2003

UP/I-030-02/2002-01/130

Lek farmacevtska družba d.d. i Servipharm AG - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

23/2003

Logo

17.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/022

OMV-Istrabenz d.o.o. i Crodux d.o.o. - dopušta se koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

11.12.2002

UP/I 030-02/2002-01/155

LURA d.d., Zagreb -odbijen zahtjev za ocjenu koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje

9/2003

Logo

23.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/072

LURA-PIĆA d.o.o. i AORA-ULAGANJA d.o.o. - koncentracija

Tržišno natjecanje

Rješenje

13/2003

Logo

22.10.2002

UP/I 030-02/2002-01/060

P. Z. Auto d.o.o i Audi AG Ingolstadt, Njemačka - ocjena uvozničkog ugovora - rješenje o utvrđivanju ništavnih odredbi

Tržišno natjecanje

Rješenje

19/2003

Logo

UP/I 034-03/2021-17/010

AZTN protiv Hrvatski Telekom d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

140 / 140

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore