Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

15.03.2022

UP/I 034-03/2022-02/002

HPB d.d., Zagreb, Hrvatska i SBERBANK d.d., Zagreb, Hrvatska

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

15.03.2022

UP/I 034-03/2022-03/001

AZTN protiv Apolonia d.o.o. i Lava Centar d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.03.2022

UP/I 034-03/2022-03/003

AZTN protiv MUP (PU splitsko-dalmatinska) i gđe (...), Split -Temeljem inicijative podnositelja sa zaštićenim identitetom -radi narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je inicijativu za pokretanje postupka podnositelja sa zaštićenim identitetom (dalje u tekstu: podnositelj inicijative) u kojem se navodi kako je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava splitsko-dalmatinska (dalje u tekstu: MUP) uputio dopis kojim se upućuje na korištenje usluga sudskih tumača koji svoje usluge pružaju bez posredovanja pravne osobe. Pritom, konkretno upućuje se na korištenje usluga sudskog tumača gđe (...) iz Splita. Time je prema mišljenju podnositelja inicijative MUP narušio tržišno natjecanje, budući da je ostalim sudskim tumačima time ograničio pristup tržištu.
AZTN je na temelju zaprimljenih očitovanja, zaključio kako je u konkretnom slučaju MUP, odnosno PU postupao temeljem posebnih propisa kao tijelo državne uprave obavljajući poslove iz svog djelokruga sukladno propisima koji uređuju djelokrug i nadležnost ministarstva te policije, a ne kao poduzetnik u smislu članka 3. ZZTN-a. Slijedom navedenog, niti u odnosu na gđu (...) nisu ispunjene zakonske pretpostavke iz članka 13. ZZTN-a.
Stoga je AZTN temeljem odluke Vijeća ZTN-a donijelo odluku da se inicijativa podnositelja odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje odbacivanju inicijative jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka

Logo

03.03.2022

UP/I 034-03/2018-04/030

AZTN protiv SLAVONIJA ŽUPANJA d.d,, Županja

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

01.03.2022

UP/I 034-03/2021-01/015

AZTN protiv ČAZMATRANS PROMET d.o.o., Čazma; ČAZMATRANS VUKOVAR d.o.o., Vukovar; AUTOTRANSPORT KARLOVAC d.o.o., Karlovac - inicijativa poduzetnika SLAVONIJA BUS d.o.o., Novi Grad

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

Logo

22.02.2022

UP/I 034-03/2021-01/014

AZTN protiv Gemma B&D d.o.o.

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

18.02.2022

034-08/2021-01/032

Visina upisnine u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je mišljenje kako točka I. Odluke o utvrđivanju visine upisnine u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (Broj: 1900/19, od 14. ožujka 2019.) kojom se za prvi upis odvjetnika u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore utvrđuje upisnina u iznosu od 37.500,00 kuna, predstavlja prekomjeran iznos te prepreku za pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.02.2022

034-08/2021-01/008

Hrvatska veterinarska komora -analiza komorskog sustava

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.02.2022

011-01/2022-02/004

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine”, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.)

Temeljem ovlasti iz članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) izvršila je analizu Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine”, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.) te je donijela mišljenje kako se predlaže brisati članak 129. stavak 1. točku 7. Zakona o veterinarstvu, koji glasi: “određivanje kriterija za cijene veterinarskih usluga ako se iste ne financiraju iz državnog proračuna i ne provode u sklopu obveznih mjera koje propisuje Ministarstvo,”.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.02.2022

011-01/2022-02/001

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Nacrt Zakona) te na Iskaz o procjeni učinaka propisa za Nacrt Zakona (dalje u tekstu: Iskaz). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te u Iskaz te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio odluku kako na iste nema primjedbi.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore