Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.05.2022

UP/I 034-03/2022-02/004

CME Media Enterprises B.V., Amsterdam, Nizozemska i RTL Hrvatska d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

25.05.2022

UP/I 034-03/2022-01/014

AZTN protiv Dukom Plin d.o.o., Dugo Selo -temeljem inicijative g. (…) -radi zlouporabe vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je inicijativu fizičke osobe protiv poduzetnika Dukom Plina d.o.o. , Dugo Selo u kojoj se navodi kako je navedeni poduzetnik zlouporabio vladajući položaj na tržištu distribucije i prodaje plina na način da je podnositelju inicijative ponudio sklapanje ugovora radi pružanje usluge izrade plinskog priključka s, prema mišljenju podnositelja inicijative, prekomjerno visokim cijenama usluge.

AZTN je proveo prethodno ispitivanje stanja na tržištu te je zatražio stručnu pomoć HERE. Na temelju očitovanja, podataka i dokumentacije kojima je AZTN raspolagao u ovoj upravnoj stvari, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdilo kako u konkretnom slučaju nema uvjeta za pokretanje postupka u smislu članka 39., a primjenom članka 13. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.).

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

25.05.2022

UP/I 034-03/21-01/021

AZTN protiv OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, TELEMACH HRVATSKA d.o.o., Zagreb i NOVA TV d.d., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

23.05.2022

011-01/2022-01/002

Ministarstvo financija- Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 47/20.)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“, br. 47/20.) (dalje u tekstu: Obrazac).
AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donijelo mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2022

011-01/2022-02/007

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (dalje u tekstu: Nacrt Zakona).
AZTN je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kojim se predlaže izmjena i dopuna pojedinih odredbi Nacrta Zakona i to na način da se u članku 23. stavku 1. točki 1. predlaže suradnju s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja propisati na način da je isto usklađeno s oblikom suradnje kako je propisana suradnja s drugim nadležnim tijelima iz navedenog članka Nacrta Zakona.
Radi boljeg razumijevanja i jednostavnije primjene odredbe članka 116. stavka 1., predložilo se je da se na jasan način odredi izričaj predmetne odredbe temeljem koje nesporno proizlazi razgraničenje nadležnosti u ocjeni koncentracije poduzetnika između Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
U odnosu na članak 116. stavak 3., predložilo se je da se ovim Zakonom propiše mogućnost, a ne obvezu za drugo tijelo (tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja) da, u provedbi postupka ocjene koncentracije traži mišljenje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o mogućim učincima te koncentracije na mjerodavno tržište.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2022

UP/I 034-03/21-01/023

AZTN protiv Poliklinike Marin Med i Poliklinike Glavić u Dubrovniku

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

02.05.2022

011-01/2022-02/006

Ministarstvo financija - Prijedlog uredbe o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 29. travnja 2022. dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Prijedlog uredbe o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka (dalje u tekstu: Prijedlog uredbe).

Temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, AZTN je donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog uredbe.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

28.04.2022

UP/I 034-03/2017-01/021

AZTN protiv Agro-Vir d.o.o., Zagreb, Agrodalm d.o.o., Zagreb, Diljexport d.o.o., Zagreb i Marino-Lučko d.o.o. Lučko

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje zabranjeni sporazum

Logo

14.04.2022

011-01/2022-02/005

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (dalje u tekstu: Obrazac).
AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio odluku kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

14.04.2022

UP/I 034-03/2022-01/022

AZTN protiv IKOM d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore