Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

18.02.2022

034-08/2021-01/032

Visina upisnine u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je mišljenje kako točka I. Odluke o utvrđivanju visine upisnine u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore (Broj: 1900/19, od 14. ožujka 2019.) kojom se za prvi upis odvjetnika u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore utvrđuje upisnina u iznosu od 37.500,00 kuna, predstavlja prekomjeran iznos te prepreku za pristup tržištu pružanja odvjetničkih usluga.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.02.2022

034-08/2021-01/008

Hrvatska veterinarska komora -analiza komorskog sustava

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

15.02.2022

011-01/2022-02/004

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine”, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.)

Temeljem ovlasti iz članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) izvršila je analizu Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine”, br. 82/13., 148/13., 115/18. i 52/21.) te je donijela mišljenje kako se predlaže brisati članak 129. stavak 1. točku 7. Zakona o veterinarstvu, koji glasi: “određivanje kriterija za cijene veterinarskih usluga ako se iste ne financiraju iz državnog proračuna i ne provode u sklopu obveznih mjera koje propisuje Ministarstvo,”.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.02.2022

011-01/2022-02/001

Ministarstvo financija - Nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Nacrt Zakona) te na Iskaz o procjeni učinaka propisa za Nacrt Zakona (dalje u tekstu: Iskaz). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te u Iskaz te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio odluku kako na iste nema primjedbi.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.02.2022

011-01/2022-02/003

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.)

Temeljem ovlasti iz članka 25. stavka 3. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (“Narodne novine”, br. 79/09., 80/13. i 41/21.; dalje u tekstu: ZZTN) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) predložio je nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja da se u članku 7. stavku 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.), briše dio koji glasi: „za zaštitu tržišnog natjecanja i“.

Naime, stupanjem na snagu Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14. i 69/17.) od 2014. godine AZTN nije više tijelo nadležno za područje državnih potpora, već je za državne potpore na nacionalnoj razini nadležno Ministarstvo financija odnosno za nadzor državnih potpora nadležna je Europska komisija. Stoga je odredbu članka 7. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, potrebno brisati u dijelu koji se odnosi na obvezu nositelja provedbe poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva da, prije donošenja akata iz svoje nadležnosti, kojima se dodjeljuju državne potpore, dostavljaju prijedlog državne potpore tijelu nadležnom za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno AZTN-u, budući da isto nije svrsishodno. Time će se i administrativno rasteretiti davatelji državne potpore upućivanjem samo na nadležno tijelo (Ministarstvo financija) a, ujedno davateljima državne potpore neće biti uskraćeno davanje mišljenja s aspekta prava tržišnog natjecanja u smislu članka 25. ZZTN-a.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.02.2022

UP/I 034-03/2021-01/013

AZTN protiv četiri društva za upravljanje mirovinskim fondovima

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

25.01.2022

UP/I 034-03/2021-02/017

SNIPES SE; Koln, Njemačka i dio imovine KATAPULT d.o.o. (SAN trgovine), Zagreb, Hrvatska

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

14.01.2022

UP/I 034-03/2021-01/006

AZTN protiv Flora VTC d.o.o., Virovitica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.01.2022

UP/I 034-03/2021-02/012

STUDENAC d.o.o., Omiš i Pemo d.o.o., Dubrovnik - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

31.12.2021

UP/I 034-03/2018-04/002

AZTN protiv NTL d.o.o., Sesvete

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o obustavi postupka

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore