Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2019-01/014

AZTN protiv Flora VTC d.o.o., Virovitica

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2019-01/020

AZTN protiv Hrvatskog autokluba, Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

20.02.2020

034-08/2018-01/093

Problemi autoservisne djelatnosti u poslovnoj suradnji s osiguravajućim društvima

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

18.02.2020

011-01/2020-02/002

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova (dalje: Nacrt Zakona).
Temeljem odluke Vijeća, AZTN je donio odluku kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

24.01.2020

034-08/2019-01/085

Karaula veterinarska ambulanta d.o.o., Daruvar – upit o javnom natječaju

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je Ministarstvu poljoprivrede dostavila mišljenje u kojem se u bitnome navodi kako kriterij u svezi sjedišta trgovačkog društva, nije sukladan odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13). Povod za davanjem mišljenja bio je podnesak poduzetnika Karaula veterinarska ambulanta d.o.o.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.01.2020

UP/I 034-03/2019-02/009

Slovenia Broadband S.a.r.l., Luxembourg i Tele2 d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o dopuštenoj koncentraciji - Ocjena dopuštenosti koncentracije na 2. razini

Logo

16.01.2020

034-08/2019-01/104

Općina Sirač – Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Općine Sirač Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (dalje: Program). AZTN je izvršio uvid u Program te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Program. U dijelu zahtjeva koji se odnosi na pitanje državnih potpora, nadležno je Ministarstvo financija.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

16.01.2020

UP/I 034-03/2019-01/016

AZTN protiv Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

16.01.2020

UP/I 034-03/2019-01/019

AZTN protiv osiguravajućih društava

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

16.01.2020

UP/I 034-03/2019-01/016

AZTN protiv Dimnjačarstvo Valjak d.o.o., Črešnjevo

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore