FTC u Ljubljani o ekonomskim pitanjima u pravu tržišnog natjecanja

Predstavnici stručne službe sudjelovali su 13.-14. svibnja 2014. u Ljubljani na radionici o ekonomskim pitanjima u pravu zaštite tržišnog natjecanja. Ovo je sedma po redu takva radionica koju američka Federalna  trgovinska komisija (FTC) organizira za zemlje srednje i istočne Europe, a domaćin je ovog puta bila slovenska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Radionica je započela temom „sudskog naloga kao postupovnog preduvjeta za provedbu iznenadnih pretraga”, što je naročito zanimljiva tema za domaćinsku agenciju s obzirom na nedavno donesene izmjene slovenskog zakona. Imajući u vidu različitosti pravnih sustava država sudionica, provedena je rasprava o alatima koji su na raspolaganju nacionalnim agencijama u svrhu prikupljanja informacija tijekom postupka. Program je nastavljen temom paralelnog postupanja poduzetnika na oligopolnim tržištima, što ponekad može uključivati zabranjene sporazume i druge mehanizme koordinacije među poduzetnicima. Američki predavači dali su pregled ekonomskih i drugih dokaza koji ukazuju na to je li koordinacija takva da dovodi do zabranjenog sporazuma. Iznesen je koncept „svjesnog paralelnog postupanja” koje na tržištu može proizvesti učinke slične kartelu, uključujući više cijene, smanjeni output i narušenu korist za potrošače, no samo po sebi takvo postupanje nije nezakonito. U tom je kontekstu također iznesen pojam „plus faktora” koji ukazuju na moguće postojanje sporazuma. Drugi je dan bio posvećen zlouporabi vladajućeg položaja počevši s pregledom analitičkih tehnika koje američki kolege koriste u toj vrsti predmeta. Uvodno su objašnjena temeljna načela pri ocjeni navoda o zlouporabi vladajućeg položaja, a zatim su detaljno, s ekonomskog i pravnog aspekta, razrađeni koncepti „predatornih cijena”, „ekskluzivne distribucije” i „popusta vjernosti”. Raspravljene su moguće učinkovitosti za poduzetnike i koristi za potrošače, ali i protutržišni učinci kao sto su zatvaranje tržišta i stvaranje prepreka za ulazak novih konkurenata. Teoretska izlaganja pratili su i praktični primjeri iz prakse američkog tijela (primjerice predmet PoolCorp). Radionica je završila prezentacijom vrsta mjera koje se koriste u predmetima u kojima je dokazano jednostrano postupanje poduzetnika, od mjera zabrane koje se izriču prekršiteljima do  mjera koje se izriču u korist povrijeđenih strana (primjerice omogućavanje pristupa) i strukturnih mjera poput dezinvestiranja. Raspravljeni su i praktični aspekti osmišljavanja i provedbe takvih mjera.