Međunarodna radionica u Braziliji

Od 26. do 28. svibnja 2014. u Braziliji je održana radionica o međunarodnoj suradnji i provedbi prava zaštite tržišnog natjecanja. To je druga takva radionica u okviru „EU-brazilskog dijaloga”, inicijative koja obrađuje mnoge teme od interesa za dvije strane, pa tako i pravo zaštite tržišnog natjecanja. Organizator je sponzorirao dolazak sudionika iz zemalja EU-a (Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Litva, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina), Latinske Amerike (Ekvador i Paragvaj), te UNCTAD-a.
Međunarodna suradnja i iskustva drugih zemalja od naročitog su interesa za brazilsku agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja (CADE) koja trenutno vodi brojne predmete međunarodnih kartela. Svim predmetima bavi se stotinjak članova stručne službe od ukupno 146 zaposlenih u agenciji. Prvi zakon u ovom području prava donesen je davne 1945. godine, a CADE je osnovan 1962. godine.
Prvi dan radionice bio je posvećen detaljnom prikazu povijesti brazilske agencije i načina njezina rada, dok se drugi dan radionice odvijao kroz predstavljanje iskustava zemalja sudionica (u pogledu rješavanja predmeta s međunarodnom dimenzijom, promicanja kulture tržišnog natjecanja u svojoj jurisdikciji, te pitanja vezanih uz programe usklađenosti poduzetnika s pravilima o tržišnom natjecanju).
Posljednji dan radionice bio je posebno uzbudljiv jer su sudionici nazočili sjednici Tribunala – tijela CADE-a koje donosi odluke u predmetima. Tribunal čine predsjednik (ujedno predsjednik CADE-a), i još šest članova. Osim predsjednika i članova Tribunala, sjednicama nazoče i pravni savjetnik te administrativni tajnik, kao i dvojica sudionika bez prava glasa: šef stručne službe CADE-a i državni odvjetnik. Sjednice se održavaju svake druge srijede i javne su te ih mogu pratiti svi zainteresirani. Ova je sjednica privukla mnogobrojnu publiku jer se odlučivalo o predmetu za koji je javnost vrlo zainteresirana – kartel u sektoru cementa. Kartel se realizirao na brazilskom tržištu kroz dogovor o cijenama i prodajnim količinama, regionalnim dijeljenjem tržišta i kupaca te sprječavanjem ulaska novih konkurenata. Dokazni materijal uključuje razmijenjenu elektroničku poštu te raznu dokumentaciju zaplijenjenu tijekom nenajavljene pretrage provedene 2007. godine. Donesena je odluka o kažnjavanju šest poduzetnika, šest odgovornih osoba i triju udruženja u ukupnom iznosu od oko 1,1 milijarde eura. Osim toga, naložena je prodaja određenih pogona te zabrana poslovanja u sektoru cementa i asfalta do 2019. godine. CADE je procijenio da je tijekom 20 godina trajanja ovaj kartel društvenoj zajednici prouzročio štetu od preko 9 milijuna eura.