Prihvaćene mjere i obveze u postupku protiv Gemicra

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u postupku koji je pokrenula protiv poduzetnika Gemicro prihvatila mjere i obveze koje je Gemicro samoinicijativno predložio za otklanjanje negativnih učinaka i ponovno uspostavljanje tržišnog natjecanja na tržištu pružanja specijaliziranih informatičkih usluga leasing društvima. Te usluge uključuju implementaciju i održavanje specijaliziranih poslovnih aplikacija potrebnih za rad leasing društava na teritoriju Republike Hrvatske, a riječ je o poduzetniku za kojeg postoje snažne indicije da se na tom tržištu nalazi u vladajućem položaju.

Agencija je postupak pokrenula po službenoj dužnosti, temeljem inicijative poduzetnika Modulus informacijske tehnologije, čiji je suvlasnik bivši Gemicrov zaposlenik, zbog toga što su ugovori koje je taj poduzetnik sklapao s leasing društvima sadržavali odredbu kojom se sprječava svakog poduzetnika koji zapošljava bivše Gemicrove kadrove da konkurira Gemicru u poslovanju s leasing društvima.

Međutim, odmah po pokretanju postupka Gemicro je Agenciji predložio preuzimanje obveze brisanja sporne odredbe iz svih sklopljenih ugovora s leasing kućama odnosno sklapanja aneksa ugovora u kojima će biti navedeno da se sporna odredba briše iz osnovnog ugovora.

Agencija je smatrala da su mjere, uvjeti i rokovi koje je predložio Gemicro dostatni za otklanjanje negativnih učinaka i ponovnu uspostavu tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu. Mjere se predložene u ranoj fazi postupka, a sva leasing društva – klijenti Gemicra u svojim su očitovanjima Agenciji izrijekom izjavila da zbog sporne odredbe nisu odbila poslovati s drugim poduzetnicima. Dodatni razlog za prihvaćanje predloženih mjera bila je činjenica da sporna odredba potencijalno nije mogla obuhvatiti velik broj poduzetnika budući da je u posljednjih pet godina Gemicro raskinuo ugovore o radu sa samo tri zaposlenika.

Nakon što je Gemicro Agenciji dostavio dokaze o izvršenju mjera u zadanom roku, prestali su uvjeti za daljnje vođenje postupka protiv tog poduzetnika.