Obavijest o privremenom držanju dionica/udjela

Banke i druge financijske institucije

Banke ili druge financijske institucije, investicijski fondovi ili društva za osiguranje, koja za vlastiti račun ili račun trećih, privremeno stječu ili drže dionice ili udjele s namjerom njihove daljnje prodaje obvezne su dostaviti Agenciji Obrazac obavijesti o stjecanju ili držanju dionica ili udjela s namjerom daljnje prodaje.

pdf

Obrazac obavijesti o stjecanju ili držanju dionica ili udjela s namjerom daljnje prodaje

Preuzimanje