Obrazac prijave koncentracije

Ispunjeni obrazac prijave koncentracije, dokumentacija i sve isprave koje se dostavljaju u prijavi koncentracije podnose se u pisanom obliku na hrvatskom jeziku u jednom primjerku, uz obveznu dostavu obrasca prijave, dokumentacije i svih privitaka i u elektroničkom obliku. Svi podaci u obrascu prijave, osim podataka koji su izričito u samom obrascu navedeni kao dobrovoljni i neobvezni, čine obvezni sadržaj prijave.

Obrazac prijave koncentracije i dokumentacija dostavljaju se na sljedeću adresu:

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Savska cesta 41
10 000 Zagreb

Podnositelj prijave koncentracije na ocjenu Agenciji obveznik je plaćanja upravne pristojbe u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi.

pdf

Obrazac prijave koncentracije

Preuzimanje