Skraćeni postupak prijave koncentracije

Agencija može ocjenjivati dopuštenost koncentracije u skraćenom postupku u slučajevima kada:

1. niti jedan od sudionika koncentracije ne djeluje na istom mjerodavnom tržištu u proizvodnom i zemljopisnom smislu (nema horizontalnog preklapanja) ili na tržištu koje je uzlazno ili silazno u odnosu na tržište na kojem djeluje drugi sudionik koncentracije (nema vertikalne povezanosti);

2. dva ili više sudionika koncentracije djeluju na istom mjerodavnom tržištu u proizvodnom i zemljopisnom smislu (horizontalna povezanost) pod uvjetom da njihov zajednički tržišni udjel iznosi manje od 15 posto, i/ili kad jedan ili više sudionika koncentracije djeluju na mjerodavnom tržištu (u proizvodnom smislu) koje je uzlazno ili silazno u odnosu na mjerodavno tržište na kojem djeluje bilo koji sudionik koncentracije (vertikalna povezanost), pod uvjetom da niti jedan pojedinačni ili njihov zajednički tržišni udjel niti na jednom tržištu ne iznosi 25 posto ili više;

3. sudionik koncentracije stječe samostalno kontrolu nad poduzetnikom nad kojim već ima zajedničku kontrolu, ili

4. zajednički pothvat (joint venture) nema značajnijih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, ili kada se takve značajnije aktivnosti ne predviđaju u razumno vrijeme.

pdf

Kratki obrazac prijave koncentracije

Preuzimanje