„Priopćenje vezano uz međunarodni javni natječaj za prodaju dionica Optima Telekoma, objavljen od strane HT-a“

Zadaća je AZTN-a da održi ili ojača kompetitivnu strukturu tržišta primjenjujući propise o zaštiti tržišnog natjecanja.

To u konkretnom slučaju znači da će AZTN, nakon što ga prodavatelj  izvijesti o odabranom kupcu i nakon što Povjerenik dostavi mišljenje o navedenom, prije svega provjeriti ispunjava li kupac uvjete utvrđene mjerama iz rješenja AZTN-a o uvjetnoj dopuštenoj koncentracije HT/OT.

AZTN će zatim procijeniti  je li odabrani kupac prihvatljiv AZTN-u sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Konkretno, AZTN mora ocijeniti hoće li prodaja OT-a tom konkretnom kupcu imati značajan negativni učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima zahvaćenim tom koncentracijom, osobito ako bi provedbom te koncentracije bio stvoren novi entitet, koji bi na mjerodavnim tržištima bio u vladajućem položaju ili bi ojačao svoj već postojeći vladajući položaj.