Protumonopolska politika: Komisija poziva na podnošenje primjedbi na nacrt Smjernica o kolektivnim ugovorima u pogledu radnih uvjeta za samozaposlene pojedince

Europska komisija poziva građane, poduzetnike, socijalne partnere, akademsku zajednicu, državna tijela i sve zainteresirane strane da podnesu primjedbe na nacrt Smjernica o primjeni prava EU-a o tržišnom natjecanju na kolektivne ugovore u pogledu radnih uvjeta za samozaposlene pojedince koji pružaju usluge. Nacrt Smjernica dio je paketa koji obuhvaća i prijedlog direktive o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi te Komunikaciju o iskorištavanju svih prednosti digitalizacije za budućnost rada.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, nadležna i za politiku tržišnog natjecanja, Margrethe Vestager izjavila je: „Digitalizacija ne utječe samo na način na koji poduzeća posluju, već i na način na koji ljudi rade. Ona je izvor novih prilika, ali nekima uzrokuje i poteškoće. Čak i ako rade izvan ekonomije platformi, neki samozaposleni pojedinci teško mogu sudjelovati u odlučivanju o vlastitim radnim uvjetima. U tijeku je savjetovanje o Smjernicama koje imaju za cilj donijeti pravnu sigurnost jer će objasniti u kojim okolnostima pravo tržišnog natjecanja nije prepreka nastojanjima određenih samozaposlenih pojedinaca da u kolektivnim pregovorima postignu bolje uvjete.“

Kolektivni ugovori važan su alat za poboljšanje radnih uvjeta. Međutim, samozaposlene osobe u načelu se smatraju „poduzetnicima” i mogle bi kršiti članak 101. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU), ako kolektivno pregovaraju o svojim naknadama i drugim uvjetima poslovanja te su stoga često u nedoumici kad je riječ o sudjelovanju u kolektivnim pregovorima.

Komisija provodi savjetovanje o nacrtu Smjernica u kojima se razjašnjavaju okolnosti u kojima pravo tržišnog natjecanja nije prepreka kolektivnim ugovorima kojima bi se poboljšali radni uvjeti za određene samozaposlene osobe, tj. one koje rade potpuno samostalno i ne zapošljavaju druge. U nacrtu Smjernica prvo se na temelju postojeće sudske prakse opisuju okolnosti u kojima se samozaposleni pojedinci mogu usporediti s radnicima te se stoga na njih ne primjenjuje članak 101. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU).

Nadalje, objašnjava se da određeni sporazumi ne bi bili povod za intervenciju Komisije na temelju članka 101. UFEU-a, primjerice u situaciji u kojoj samozaposleni pojedinci teško mogu utjecati na svoje radne uvjete jer su u lošem pregovaračkom položaju. Budući da su se i internetska i stvarna tržišta rada promijenila, neke samozaposlene osobe ne uživaju neovisnost koju samozaposlenost obično donosi. Nekima od njih zato je možda teško izboriti se za poboljšanje situacije te im se radni uvjeti mogu pogoršati, što uključuje i smanjena primanja.

Nacrtom Smjernica obuhvaćeni su mnogi samozaposleni pojedinci, među ostalima i osobe koje su ekonomski ovisne ili zajedno s drugim radnicima rade na internetu i u stvarnom svijetu, osobe koje rade putem platformi te osobe koje o radnim uvjetima pregovaraju s ugovornim stranama određene gospodarske snage ili koje sudjeluju u kolektivnim ugovorima u skladu s Direktivom o autorskom pravu i odredbama nacionalnog radnog prava.

Nacrt Smjernica povezan je s objavljenim prijedlogom za poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi, kojim se ujedno podupire održiv rast digitalnih radnih platformi u Europskoj uniji. U tom kontekstu Komisija iznosi prijedlog direktive i Komunikaciju o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi. Međutim, područje primjene nacrta Smjernica nije ograničeno na ekonomiju internetskih platformi.

Zainteresirane strane mogu poslati svoje primjedbe do 24. veljače 2022. godine. Komisija će zatim razmotriti stajališta dionika s ciljem da u drugom tromjesečju 2022. objavi konačnu verziju Smjernica. Izvješće o procjeni učinka bit će objavljeno zajedno s konačnom verzijom Smjernica. Konačne smjernice obvezivat će Komisiju u kasnijem tumačenju i provedbi pravila EU-a o tržišnom natjecanju.

Komisija je 6. siječnja 2021.godine objavila početnu procjenu učinka za tu inicijativu. Savjetovanje sa socijalnim partnerima i drugim dionicima provedeno je u razdoblju od 5. ožujka do 31. svibnja 2021. godine. Komisija je prije objave nacrta Smjernica pažljivo razmotrila sve povratne informacije. Izvješće o procjeni učinka bit će objavljeno u drugom tromjesečju 2022. godine zajedno s konačnom verzijom Smjernica.

U mandatnim pismima izvršnoj potpredsjednici Margrethe Vestager i povjereniku Nicolasu Schmitu, predsjednica von der Leyen naglasila je kako je važno da se u ovom mandatu „riješe pitanja radnih uvjeta za radnike koji rade putem platformi”. Ova inicijativa jedna je od mjera kojima se nastoji odgovoriti na taj problem.

Komisija predano radi kako bi u skladu s europskim stupom socijalnih prava zajamčila dostojanstvene i primjerene radne uvjete za sve u Europi. Kolektivni pregovori mogu biti važan alat za poboljšanje radnih uvjeta.

U presudama u predmetima Albany i FNV Kunsten Sud je već razjasnio da kolektivni ugovori između poslodavca i radnika nisu obuhvaćeni člankom 101. UFEU-a. Nacrt Smjernica oslanja se na obrazloženja iz tih presuda te se u njemu objašnjava kako se članak 101. UFEU-a primjenjuje na kolektivne ugovore u pogledu radnih uvjeta za samozaposlene osobe i koji su provedbeni prioriteti Komisije u tom pogledu.

Više informacija

Pitanja i odgovori: Nacrt Smjernica o kolektivnim ugovorima samozaposlenih osoba

Pitanja i odgovori: poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi

Priopćenje za medije: poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi

Informativni članak: poboljšanje radnih uvjeta u radu putem platformi

Prijedlog direktive o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem platformi

Komunikacija o boljim radnim uvjetima za snažniju socijalnu Europu: iskorištavanje svih prednosti digitalizacije za budućnost rada

Nacrt smjernica o primjeni prava EU-a o tržišnom natjecanju na samozaposlene pojedince u nepovoljnom položaju