Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio AGRO GOLD d.o.o., Opuzen s 75.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu lubenica

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila AGRO GOLD d.o.o. (dalje u tekstu: AGRO GOLD) sa 75.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv otkupljivača lubenica AGRO GOLD pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu lubenica.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je AGRO GOLD iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu, u sezoni otkupa 2018., svojim dobavljačima lubenica nametnuo više nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a.

AZTN je izrečenu upravno-kaznenu mjeru u iznosu od 75.000,00 kuna, utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, smatrajući da je tako izrečena upravno-kaznena mjera razmjerna učinjenim povredama te da ima odvraćajući učinak, kako za samog počinitelja, tako i za ostale adresate ovoga zakona.

Pored zabrane daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama, AGRO GOLDU je AZTN kao mjeru otklanjanja protupravnih postupanja, naložio dostavu dokaza o usklađivanju poslovanja s odredbama ZNTP-a.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici