Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio ILOČKE PODRUME d.d. s 250.000 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi dobavljačima grožđa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), kaznila Iločke podrume d.d. s 250.000 kuna.

AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti. Povod za pokretanje postupka bila je predstavka jednog dobavljača grožđa, koja je AZTN-u proslijeđena putem Ministarstva poljoprivrede.

U provedenom je postupku utvrđeno da su Iločki podrumi svoju značajnu pregovaračku snagu iskoristili nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima grožđa berbe 2018.

Konkretno, Iločki podrumi su u svojim javno objavljenim općim uvjetima otkupa grožđa berbe 2018., za preuzeto grožđe odredili uvjete i rokove plaćanja dulje od 30 dana, iako je riječ o svježem poljoprivrednom proizvodu, što je protivno odredbama ZNTP-a i predstavlja nametanje nepoštene trgovačke prakse dobavljačima.

AZTN je uvidom u ugovor, koji je podnositelj predstavke (koja je bila povod za pokretanje postupka) sklopio s Iločkim podrumima, utvrdio da su Iločki podrumi, kao prerađivač grožđa, s tim dobavljačem stvarno ugovorili rokove plaćanja dulje od 30 dana. Štoviše, utvrđeno je da je plaćanje tom dobavljaču grožđa izvršeno ne samo izvan roka propisanog ZNTP-om, nego čak i izvan roka uređenog ugovorom. K tome, ugovor nije sadržavao niti bitnu odredbu o trajanju ugovora, što je također protivno odredbama ZNTP-a.

Takvu su nepoštenu trgovačku praksu, u razdoblju od 28. rujna 2018. do 2. rujna 2019., Iločki podrumi nametali tom dobavljaču u odnosu na čak 11 otkupnih blokova.

Sve opisane povrede predstavljaju teške povrede ZNTP-a za koje se pravnoj osobi može izreći upravno – kaznena mjera do 3,5 milijuna kuna.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, Iločkim podrumima izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 250.000 kuna te im zabranio svako daljnje takvo postupanje.

AZTN smatra da je izrečena upravno-kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te da će time biti ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a ne samo u odnosu na Iločke podrume, već i u odnosu na sve druge trgovce, otkupljivače i/ili prerađivače. Naime, Iločki podrumi su već tijekom predmetnog postupka dostavili AZTN-u nove Opće uvjete za berbu grožđa 2019. i primjerak ugovora sklopljenog s jednim dobavljačem za berbu 2019., koji su sastavljeni u skladu s odredbama ZNTP-a.

Cjelovit tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a i možete ga preuzeti na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/02/UPI-034-032019-04005.pdf