Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio JASENSKU, d.o.o., Opuzen s 350.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu mandarina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila JASENSKU, d.o.o. (dalje u tekstu: Jasenska) s 350.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv otkupljivača mandarina Jasenske pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu mandarina.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je Jasenska, iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu, u sezoni otkupa 2018. godine svojim dobavljačima mandarina nametnula više nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a i to na sljedeći način.

Javno objavljeni Opći uvjeti otkupa Jasenske nisu sadržavali odredbe o uvjetima i rokovima plaćanja, rokovima isporuke i mjestu isporuke mandarina, dakle nisu bili sastavljeni u skladu s odredbama ZNTP-a.

Isto tako, AZTN je utvrdio i da je Jasenska poslovala s 5 dobavljača mandarina izabranih metodom uzorka, na temelju ugovora u kojima nije bilo sadržano jasno određenje o cijeni i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene, prema kojem bi na jasan i nedvojben način bilo moguće utvrditi na temelju kojeg se pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena poljoprivrednog proizvoda, koja je osnova za izračun cijene i kako se obavlja njezina korekcija, a uz to ti ugovori nisu sadržavali ni jasno određenje o uvjetima i rokovima isporuke mandarina u sezoni njihova otkupa 2018. godine, prema kojima bi na jasan i nedvojben način bilo moguće utvrditi uvjete i rokove isporuke. S obzirom na to da je riječ o odredbama koje, između ostalih obveznih odredbi moraju biti sadržane u ugovorima u pisanom obliku između dobavljača i otkupljivača, kao i da je riječ o odredbama koje moraju biti jasne i razumljive, opisani propusti Jasenske te predstavljaju nepoštene trgovačke praske u smislu ZNTP-a.

AZTN je nadalje utvrdio i da je Jasenska sklapanjem i provedbom Ugovora o skladištenju i čuvanju poljoprivrednih proizvoda s 5 metodom odabranih dobavljača mandarina, na temelju kojih je preuzimala nesortirane i nedozrele mandarine radi njihove obrade i pripreme za tržište, iako to ni na koji način nije bilo regulirano ni tim Ugovorima, ni Ugovorima o proizvodnji i isporuci poljoprivrednih proizvoda, u biti odgodila stvarni trenutak isporuke mandarina, čime je prebacila rizik poslovanja na dobavljače te je na taj način nametnula nepoštenu trgovačku praksu u smislu ZNTP-a.

Također, obustavom otkupa mandarina, odnosno njihovim nepreuzimanjem u 8 dana sezone otkupa 2018. godine, a bez da su razlozi za nepreuzimanje mandarina bili prethodno utvrđeni ugovorima, svim svojim dobavljačima mandarina nametnula nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, Jasenskoj izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 350.000,00 kuna, smatrajući da je izrečena upravno-kaznena mjera razmjerna učinjenim povredama te da ima odvraćajući učinak, kako za samog počinitelja, tako i za ostale adresate ovoga zakona.

Pored zabrane daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama, Jasenskoj je AZTN kao mjeru otklanjanja protupravnih postupanja naložio dostavu dokaza o usklađivanju poslovanja s odredbama ZNTP-a.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2021/02/UPI-034-032019-04001-1.pdf