Komunikacija

AZTN primjenjuje i poštuje transparentnost, neovisnost, nepristranost i profesionalnost u svojoj komunikaciji prema strankama i javnosti. Sukladno usvojenoj i javno dostupnoj Komunikacijskoj strategiji, AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio KOKU d.d. Varaždin, sa 100.000,00 kuna zbog zakašnjenja u plaćanju njezinim dobavljačima – proizvođačima brojlera (pilića)

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog  povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP) kaznila KOKU d.d. sa 100.000,00 kuna.

AZTN je protiv KOKE d.d. po službenoj dužnosti pokrenuo upravni (ispitni) postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sa sadržajem i načinom provedbe poslovnih odnosa KOKE d.d. s njezinim proizvođačima brojlera (pilića).

Nakon provedenog postupka, AZTN je utvrdio da je KOKA d.d., iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu svojim dobavljačima – proizvođačima brojlera nametnula nepoštene trgovačke prakse plaćajući im izvan roka propisanog ZNTP-om, odnosno izvan roka od 60 dana. Navedena zakašnjenja u plaćanju, čime su počinjene nepoštene trgovačke prakse,  utvrđena su u odnosu na 7 dobavljača – proizvođača brojlera i u odnosu na 34 računa koje su KOKI d.d. izdali navedeni dobavljači, a u razdoblju od 13. lipnja 2018. do 18. travnja 2019.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljače, kao i više olakotnih okolnosti, KOKI d.d. izrekao upravno – kaznenu mjeru u visini od 100.000,00 kuna, kao i zabranu daljnjih postupanja koja su utvrđena nepoštenim trgovačkim praksama.

AZTN smatra da je izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povrede te da će time biti ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a, ne samo u odnosu na KOKU d.d., već i u odnosu na sve druge adresate ovoga zakona.

KOKA d.d. je u cijelosti uplatila izrečenu upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 100.000,00 kuna i o tome dostavila dokaz AZTN-u.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici