Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio otkupljivača FILIP d.o.o. sa 60.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu mandarina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP) kaznila otkupljivača FILIP d.o.o. (Filip), sa sjedištem u Metkoviću, sa 60.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv Filipa, kao otkupljivača mandarina, pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a radi utvrđivanja iskorištavanja njegove značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi dobavljačima pri otkupu mandarina.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je Filip, u sezoni otkupa 2019. godine, svojim dobavljačima mandarina nametnuo više nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a.

Konkretno, AZTN je utvrdio kako je Filip izvršio plaćanja dobavljačima mandarina u rokovima koji su dulji od ZNTP-om dopuštenih 30 dana od dana primitka mandarina. Sa zakašnjenjem od ZNTP-om propisanog roka, Filip je izvršio plaćanje u odnosu na 24 dobavljača, što je AZTN utvrdio analizom 203 izdana otkupna bloka.

Isto tako, AZTN je utvrdio da Filip nije izvršio plaćanje 1 (jednom) dobavljaču za preuzete mandarine.

Filip je poslovao s 29 dobavljača mandarina temeljem tipskih ugovora o otkupu mandarina, koji nisu sadržavali jasnu odredbu o cijeni proizvoda i / ili načinu određivanja cijene odnosno izračuna cijene, s obzirom na to da cijena koja je bila uređena tim tipskim ugovorima o otkupu mandarina nije bila usklađena sa ZNTP-om.

Također, AZTN je utvrdio kako je Filip u odnosu na 2 (dva) dobavljača nametnuo nepoštenu trgovačku praksu na način što je za isporučenu mandarinu prilikom obračuna na izdanim otkupnim blokovima, otkupnu cijenu mandarine koja je prethodno bila naznačena na cjenicima za pojedino razdoblje otkupa u odnosu na pojedinačno navedene kalibre mandarine, netransparentno umanjio jer je obračunata i iskazana cijena u odnosu na 26 otkupnih blokova bila niža od cijene koja je bila naznačena na cjenicima, što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu ZNTP-a.

Zaključno, AZTN je utvrdio i postupanje Filipa koje se odnosi na povredu pravila o izdavanju računa na način da je za uslugu prijevoza koju je u odnosu na 2 (dva) dobavljača Filip pružio na relaciji od parcele dobavljača do otkupnog mjesta Filipa, a koja usluga nije prethodno bila ugovorena s tim dobavljačima ni ugovorima o otkupu mandarina niti je bila ugovorena bilo kojim drugim ugovorom, a Filip je propustio i za tako danu uslugu prijevoza izdati račun tim dobavljačima u skladu s poreznim propisima i ZNTP-om, što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu ZNTP-a.

Utvrđene povrede, koje se smatraju teškim povredama ZNTP-a, trajale su u razdoblju od 20. rujna 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg, kratko trajanje povrede i posljedice povrede za dobavljača te utvrđene olakotne okolnosti, izrekao otkupljivaču Filipu kaznu u visini od 60.000,00 kuna. Tom kaznom ostvarit će se cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a i to ne samo u odnosu na otkupljivača Filipa već i na sve druge adresate ZNTP-a.

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici