Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio otkupljivača FRAGARIA d.o.o. s 350 tisuća kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi njegovim dobavljačima lubenica

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) okončala je upravni postupak protiv otkupljivača FRAGARIA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje: FRAGARIA). AZTN je postupak u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) pokrenuo po službenoj dužnosti.

Povod za pokretanje postupka bile su dvije anonimne prijave, koje je AZTN putem elektroničke pošte zaprimio u srpnju 2018., na temelju kojih je utvrdio da postoje dostatne indicije za pokretanje postupka.

AZTN je ovom postupku utvrdio da je FRAGARIA iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima lubenica, na način da je:

  • nakon 7. prosinca 2017., kada je ZNTP stupio na snagu, u razdoblju od 10. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. sklopila ugovore s 38 dobavljača lubenica, koji nisu sadržavali jasno određenje o cijeni i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene, prema kojem bi na jasan i nedvojben način bilo moguće utvrditi na temelju kojeg se pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena lubenica, koja je osnova za izračun cijene i kako se obavlja njezina korekcija, što je protivno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. ZNTP-a i predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 1. ZNTP-a;
  • u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. prosinca 2018. imala objavljene Opće uvjete otkupa poljoprivrednih proizvoda od 1. travnja 2018., koji nisu sadržavali jasno određenje o cijeni i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene, prema kojem bi na jasan i nedvojben način bilo moguće utvrditi na temelju kojeg se pojedinog parametra kvalitete izračunava cijena lubenica, koja je osnova za izračun cijene i kako se obavlja njezina korekcija, dakle Opći uvjeti otkupa poljoprivrednih proizvoda nisu sastavljeni u skladu s odredbom članka 5. stavka 3. ZNTP-a, što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 1. ZNTP-a;
  • u odnosu na neke od svojih dobavljača lubenica, u razdoblju od 28. lipnja 2018. do 18. lipnja 2019., obračunala popust za prijevremeno plaćanje – cassa sconto u višem postotnom iznosu od ugovorenog s dobavljačima, pa je za taj povećani iznos umanjila plaćanje na štetu dobavljača, čime je netransparentno umanjila vrijednost lubenica, što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 6. ZNTP-a u vezi s člankom 11. točkom 1. ZNTP-a;
  • u razdoblju od 16. lipnja 2018. (prve isporučene količine lubenica) do 20. srpnja 2018. (zadnje isporuče količine lubenica), otkupljivala lubenice I. klase, odnosno prve kvalitete, po otkupnoj cijeni lubenica za II. klasu, čime je na netransparentan način umanjila vrijednost lubenice standardne kvalitete, a što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 6. ZNTP-a u vezi s člankom 11. točkom 1. ZNTP-a;
  • u razdoblju od 16. srpnja 2018. do 4. listopada 2018., izvršavala plaćanja svojim dobavljačima lubenica u rokovima dužim od propisanih 30 dana za svježi proizvod od dana primitka tog proizvoda odnosno od dostave računa ako račun nije dostavljen u trenutku isporuke, što predstavlja nepoštenu trgovačku prasku u smislu odredbe članka 4. stavka 2. točke 6. ZNTP-a u vezi s odredbom članka 11. točkom 9. ZNTP-a

Ukupno vrijeme trajanja navedenih povreda nije premašilo godinu dana.

Sve opisane povrede predstavljaju teške povrede ZNTP-a, za koje se pravnoj osobi može izreći upravno–kaznena mjera u iznosu do najviše 3,5 milijuna kuna.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povrede za dobavljače, kao i utvrđene olakotne okolnosti, izrekao FRAGARIJI upravno-kaznenu mjeru u visini od 350 tisuća kuna. Ovom upravnom-kaznenom mjerom ostvarit će se cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a i to ne samo u odnosu na otkupljivača FRAGARIU, već i svih drugih trgovaca, otkupljivača i/ili prerađivača.

Cjelovit tekst rješenja bez poslovnih tajni objavit će se na mrežnoj stranici AZTN-a.