Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN prihvatio prijedlog KOKE d.d. za preuzimanje obveza u obliku predloženih mjera, uvjeta i rokova te obustavio postupak

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je prihvatila prijedlog KOKE d.d., Varaždin (dalje u tekstu: KOKA d.d.) za preuzimanje obveza u obliku predloženih mjera, uvjeta i rokova te obustavila upravni postupak koji je pokrenula po službenoj dužnosti zbog postojanja određenih indicija u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP).

Nakon zaprimanja obavijesti AZTN-a o pokretanju upravnog postupka, KOKA d.d. je temeljem članka 18. stavka 1. ZNTP-a predložila preuzimanje obveza u obliku izvršenja mjera i uvjeta te rokove u kojima će to učiniti kako bi se otklonile indicije koje su bile povod za pokretanje postupka.

Konkretno, KOKA d.d. se obvezala u predloženom roku donijeti poseban pravilnik kojim se uređuju uvjeti i postupak za izdavanje zadužnica proizvođačima brojlera i opcionalno sklapanje dodataka ugovorima o proizvodnji brojlera, kao i izdati svim dobavljačima zadužnice radi osiguranja naplate potraživanja dobavljača na ime preuzetih, a neplaćenih brojlera.

AZTN je prijedlog KOKE d.d. za preuzimanjem obveza prihvatio, budući da je ocijenio kako su predložene mjere, uvjeti i rokovi predloženi u zakonom propisanom roku i dostatni za otklanjanje indicija koje su bile povod za pokretanje predmetnog postupka i ujedno obustavio postupak protiv KOKE d.d.

KOKA d.d. je izvršila sve preuzete obveze u za to utvrđenom roku.

Cjeloviti tekst rješenja o obustavi postupka zbog prihvaćanja preuzimanja obveza od strane KOKE d.d. objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici