Provedba ZNTP-a: još jedno pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) odbio je žalbu tužitelja KAUFLAND HRVATSKA k.d., Zagreb (dalje u tekstu: Kaufland) i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu, od 7. listopada 2021., kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) od 29. svibnja 2020. godine te zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

Podsjećamo da je prvostupanjskom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen tužbeni zahtjev Kauflanda za poništenjem rješenja tuženika – AZTN-a, od 29. svibnja 2020. godine, u upravnoj stvari utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sadržaja i načina provedbe ugovornog odnosa s dobavljačem Prehrambena industrija VINDIJA d.d. sa sjedištem u Varaždinu, protiv trgovca Kaufland u smislu ZNTP-a, kao i odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

Donošenjem opisane presude VUSRH-a, rješenje AZTN-a od 29. svibnja 2020. godine postalo je pravomoćno.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a: https://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-aztn-kaznio-kaufland-hrvatska-k-d-s-1-100-00000-kuna-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi/

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/UPI-034-032018-04006.pdf