Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: pokrenut postupak protiv KONZUM plus d.o.o., Zagreb

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) pokrenula je postupak protiv kupca – trgovaca u maloprodaju KONZUM plus d.o.o., Zagreb (dalje u tekstu: KONZUM plus) radi utvrđivanja je li taj kupac iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Potrebno je istaknuti da samo pokretanje upravnog postupka protiv pojedinog kupca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je u pokrenutom upravnom postupku AZTN obvezan utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

Slijedom navedenoga, AZTN će u predmetnom upravnom postupku ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa kupca KONZUM plus d.o.o. s njegovim dobavljačem poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će po okončanju postupka meritornu odluku objaviti na svojim mrežnim stranicama.