Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca SPAR Hrvatska d.o.o.

AZTN je u okviru svojih ovlasti pokrenuo upravni postupak u smislu odredaba ZNTP-a protiv trgovca SPAR Hrvatska d.o.o.

Povod za pokretanje upravnog postupka AZTN-a po službenoj dužnosti bila je predstavka jednog podnositelja, čiji je sadržaj ukazivao da postoje indicije za pokretanje postupka u smislu odredaba Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP).

Pri tome je potrebno istaknuti kako samo pokretanje upravnog postupka protiv određenog trgovca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je AZTN obvezan u postupku, na temelju dokaza, utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, koje ili potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka ili na temelju kojih je moguće postupak obustaviti.

Na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN će u konkretnom predmetu donijeti meritornu odluku.

Ukazuje se kako zbog zaštite poslovnih tajni, AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku.

AZTN će Odluku kojom okončava pojedini postupak u cijelosti objaviti na svojim mrežnim stranicama.