PROVEDBA ZNTP-a: UPRAVNI SUD U OSIJEKU POTVRDIO AZTN-OVO RJEŠENJE KOJIM JE ILOČKIM PODRUMIMA IZREČENA KAZNA OD 250.000,00 KUNA ZBOG NAMETANJA NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI

Upravni sud u Osijeku je 10. veljače 2021. godine donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev tužitelja Iločki podrumi d.d. (dalje u tekstu: Iločki podrumi) u upravnom sporu protiv tužene Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN), radi poništenja njezina rješenja.

Naime, AZTN je 6. prosinca 2019. donio rješenje kojim je utvrdio da su Iločki podrumi svoju značajnu pregovaračku snagu iskoristili nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP) svojim dobavljačima grožđa berbe 2018. te im je izrekao upravno-kaznenu mjeru u visini od 250.000 kuna i zabranio svako daljnje takvo postupanje.

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da Iločki podrumi mogu podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a objavljeno je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici: http://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-aztn-kaznio-ilocke-podrume-d-d-s-250-000-kuna-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi-dobavljacima-grozda/

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici: http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/02/UPI-034-032019-04005.pdf