Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je Kauflandu izrečena kazna od 1.100.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

Upravni sud u Zagrebu donio je prvostupanjsku presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Kaufland) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN).

Naime, AZTN je 29. svibnja 2020. donio rješenje kojim je utvrdio da je Kaufland iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP) te mu je za utvrđene povrede izrekao upravno – kaznenu mjeru u iznosu od 1.100.000,00 kuna.

Poveznica na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a: https://www.aztn.hr/provedba-zntp-a-aztn-kaznio-kaufland-hrvatska-k-d-s-1-100-00000-kuna-zbog-nametanja-nepostenih-trgovackih-praksi/

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici http://www.aztn.hr/ea/wp-content/uploads/2020/07/UPI-034-032018-04006.pdf

Napominje se kako presuda Upravnog suda donesena u tom upravnom sporu još uvijek nije pravomoćna, budući da Kaufland može podnijeti žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.