Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Regulacija cijena na tržištu nije u nadležnosti AZTN-a

Vezano uz sve više medijskih objava i nejasnoća koje iz njih proizlaze, ovim priopćenjem želimo pojasniti nadležnosti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), koje proizlaze iz provedbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN), a to su: utvrđivanje zabranjenih sporazuma između poduzetnika te određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih učinaka zabranjenih sporazuma, utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika i zabrana svakog daljnjeg postupanja koje dovodi do zlouporabe te određivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih učinaka takvog postupanja, kao i ex ante ocjena dopuštenosti namjere provedbe koncentracija poduzetnika, sve temeljem detaljno provedenih pravnih i ekonomskih analiza u postupcima AZTN-a.

Naglasili bismo kako AZTN obavlja poslove općeg, nacionalnog, regulatornog tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima isključivo u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ZZTN-om te člancima 101. i/ili 102. UFEU.

AZTN nije regulator cijena, na promjene cijena reagira samo kada je narušeno tržišno natjecanje, odnosno ako se u provedenom postupku utvrdi da je promjena cijena rezultat zabranjenih sporazuma između poduzetnika ili zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu. O takvom bi se slučaju kod zabranjenih sporazuma radilo kada se primjerice utvrdi da su cijene rezultat zabranjenog dogovora među konkurentima ili da je riječ o fiksnim ili minimalnim prodajnim cijenama kod vertikalnih sporazuma kojima se ograničava prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda (dobavljač smije odrediti maksimalnu prodajnu cijenu ili preporučiti prodajnu cijenu). U postupcima zlouporaba vladajućeg položaja o takvom bi se slučaju radilo kada se utvrdi izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena ili da je riječ o tzv. cjenovnim zlouporabama u obliku predatorskih cijena ili diskriminacije u cijenama. Pritom postoji zakonska oboriva presumpcija tržišnog udjela od više od 40 posto na mjerodavnom tržištu kako bi se moglo smatrati da je neki poduzetnik u vladajućem položaju.

Napominjemo da iste ili slične maloprodajne cijene same po sebi ne mogu dovesti do zaključka da je riječ o kartelu – zabranjenom horizontalnom sporazumu između konkurenata, budući da za utvrđenje kartela AZTN mora u svakom pojedinom slučaju utvrditi dokaze o dogovoru poduzetnika.

Stoga, vezano uz regulaciju cijena kao primjerice cijena plina, želimo naglasiti da AZTN nije nadležan za regulaciju cijena. Intervencija na razinu cijena nije u nadležnosti AZTN-a, već je to pitanje, zakonski i regulatorno, u nadležnosti drugih sektorskih regulatora kao što je  Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).