Godišnje izvješće AZTN-a za 2019. godinu u Hrvatskom saboru

Izvješće se podnosi kako bi se političku, gospodarsku i stručnu javnost informiralo o aktivnostima AZTN-a u 2019. godini i time osigurala transparentnost rada te dodatno doprinijelo afirmaciji i zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj. Značajni napori rada AZTN-a i brzo rješavanje zaprimljenih predmeta, doveli su do povećanja riješenih predmeta od 12,6 posto u odnosu na 2018. godinu. Riječ je o jače izraženom trendu povećanja, budući da je povećanje u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu iznosilo 6,7 posto.

AZTN je u 2019. godini imao ukupno 772 riješena predmeta iz područja tržišnog natjecanja i zabranjenih nepoštenih trgovačkih praksi. Za utvrđene povrede ZZTN-a i ZNTP-a tijekom 2019. godine izrečene su upravno-kaznene mjere u ukupnom iznosu od 4.119.500,00 kuna.

Sažetak Godišnjeg izvješća za 2019. godinu možete pročitati na poveznici Sazetak Godišnjeg izvješća AZTN-a za 2019., a kompletno Godišnje izvješće za 2019. godinu će se objaviti nakon što ga novi saziv Hrvatskog sabora raspravi i potvrdi.