Sudjelovanje predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja na sjednici predsjedništva Vijeća Udruženja trgovine Hrvatske gospodarske komore

Svrha je bila otvaranje dijaloga s AZTN-om i Državnim inspektoratom o poteškoćama s kojima se suočava sektor trgovine te iznalaženje rješenja za aktualne probleme povezane s provođenjem inspekcijskih nadzora i provedbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje: ZNTP).

Predsjednik HGK za trgovinu i financije, gospodin Josip Zaher, naglasio je potrebu prilagodbe ZNTP-a, budući da povećani plasman i zaštita domaće proizvodnje, kao jedan od njegovih ciljeva nije ostvaren, već da je došlo do povećanoga uvoza.

Gospodin Cerovac je istaknuo da je radi uspostave ravnoteže na tržištu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, ZNTP svakako trebalo donijeti. Istaknuo je da je vrijeme od stupanja na snagu do početka pune primjene bilo relativno kratko, s obzirom na činjenicu da je riječ o potpuno novom pravnom području. Zbog toga je bilo za očekivati da će biti potrebna poboljšanja zakona, tim više što je u međuvremenu na snagu stupila i direktiva EU-a, s kojom će biti potrebno uskladiti i ZNTP. U kontekstu primjedbi vezanih uz izricanje upravno-kaznenih mjera, gospodin Cerovac je posebno naglasio da kažnjavanje samo po sebi nije svrha, već samo posljednja solucija, kad se poštene trgovačke prakse ne mogu uspostaviti na drugi način.

Komentirajući najavljene izmjene ZNTP-a, predsjednik Udruženja trgovine HGK, gospodin Ivica Katavić iznio je stajališta o pravcu u kojem bi trebale ići očekivane izmjene i dopune ZNTP-a.