Sukladno ZZTN-u, AZTN je na zahtjev podnositelja prethodne prijave koncentracije, iznimno dopustio provedbu određenih radnji provedbe koncentracije

Tijekom jučerašnjeg dana, 1. ožujka 2022. godine, AZTN je zaprimio prethodnu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika Hrvatska poštanska banka d.d. (HPB) i Sberbank Hrvatska, u izvanrednim okolnostima postupka pred Jedinstvenim sanacijskim odborom – sanacijskim tijelom europske bankovne unije, vezano uz sankcije EU-a uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

U prethodnoj prijavi koncentracije od AZTN-a je zatraženo donošenje odluke u smislu članka 19. stavka 6. ZZTN-a kojim se propisuje iznimno postupanje AZTN-a u posebnim okolnostima, pod uvjetima koji moraju biti kumulativno ispunjeni: u opravdanim slučajevima, a na zahtjev sudionika koncentracije, AZTN može dopustiti provedbu određenih radnji provedbe prijavljene koncentracije i prije isteka roka, odnosno dostave rješenja. Pri ocjeni opravdanosti takvog zahtjeva, AZTN uzima u obzir sve okolnosti slučaja, a osobito prirodu i težinu štete koja bi mogla nastupiti sudionicima koncentracije ili trećim stranama te učinke na tržišno natjecanje koji bi mogli nastati provedbom koncentracije.

Stoga je AZTN svojom odlukom od 1. ožujka 2022. godine, dopustio na zahtjev podnositelja prethodne prijave koncentracije provedbu određenih radnji provedbe prijavljene koncentracije i prije isteka roka iz članka 22. stavka 1. ZZTN-a, odnosno sve radnje koje su neophodne u svrhu provedbe odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora.

S obzirom na opisano stanje u zahtjevu podnositelja prethodne prijave koncentracije, okolnosti slučaja su takve da nastavak poslovnih aktivnosti Sberbank Hrvatska na tržišnim osnovama, uslijed sankcijskog režima kojem je izložena zbog ruske invazije na Ukrajinu, više nije moguć. Uslijed opisanih okolnosti, nekontrolirano propadanje Sberbank Hrvatska, imalo bi negativne učinke na cjelokupno gospodarstvo Hrvatske, slijedom čega proizlazi jasna priroda i težina štete koja bi mogla nastupiti sudionicima koncentracije i trećim stranama.

Zaključno, AZTN posebno ističe kako će se, postupak ocjene dopuštenosti koncentracije, nastavno po zaprimljenoj prethodnoj prijavi predmetne koncentracije u konkretnom slučaju, provesti u skladu sa člankom 21. ZZTN-a odnosno u redovnom postupku.