Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Tržišno natjecanje: Komisija poziva na dostavu komentara na početnu procjenu učinka o području primjene prava tržišnog natjecanja na kolektivne ugovore i kolektivno pregovaranje za samozaposlene

Europska komisija objavila je početnu procjenu učinka  kao dio postupka kojem je cilj osigurati da propisi o tržišnom natjecanju EU-a ne stoje na putu kolektivnom pregovaranju.

Digitalizacija stvara duboke promjene u načinu rada i kreiranju novih mogućnosti i na tržištu rada. Istraživanje pokazuje, primjerice, da je sve više pojedinaca aktivno u gospodarstvu digitalnih platformi. No, digitalizacija može postavljati izazove na radnike i uvjete rada. Ti izazovi također su prisutni u pojedinim oblicima samozapošljavanja izvan digitalnog gospodarstva.

Europski propisi o tržišnom natjecanju ne primjenjuju se na kolektivno pregovaranje radnika, no kolektivno pregovaranje samozaposlenih koji se smatraju „poduzetnicima“ može biti obuhvaćeno propisima o tržišnom natjecanju. Iako zadaća politike tržišnog natjecanja nije rješavanje socijalnih izazova na koje nailaze ranjivi samozaposleni, propisi o tržišnom natjecanju EU-a ne bi trebali biti prepreka kolektivnom pregovaranju ili kolektivnim sporazumima kojima je cilj unaprjeđenje uvjeta rada tih pojedinaca.

U početnoj procjeni učinaka Komisija je iznijela ishodišne opcije kako se, pod uvjetom da se ispune određeni uvjeti, uvjeti rada mogu unaprijediti sklapanjem kolektivnih ugovora ne samo zaposlenih nego i onih samozaposlenih kojima je potrebna zaštita, u skladu s propisima o tržišnom natjecanju EU-a. Komisija predlaže ocjenu tih različitih opcija provođenjem procjene učinka.

Objavljena početna procjena učinka je prilika za javnost i sve relevantne zainteresirane strane da dostave komentare na oblik i sadržaj inicijative. Zainteresirane strane pozivaju se da svoje komentare dostave do 3.2.2021. Detaljnije javno savjetovanje, temeljeno na upitniku, održat će se tijekom prvog kvartala 2021.

Za više informacija: Arianna Podesta – Tel. +32 229 87024; Maria Tsoni – Tel.: +32 229 90526)