Prijevodi na hrvatski

Priopćenje Komisije o primjeni članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na sporazume o horizontalnoj suradnji
Službeni list C 011 , 14.01.2011., str. 0001 – 0072

 Obavijest Komisije – Dodatne smjernice o vertikalnim ograničenjima u sporazumima o prodaji i servisiranju motornih vozila i o distribuciji rezervnih dijelova za motorna vozila
Službeni list C 138, 28.05.2010., str. 0016 – 0027

 Obavijest Komisije – Smjernice o vertikalnim ograničenjima, /* SEC/2010/0411 konačno */, od 10.5.2010.

 Uredba Komisije (EU) br. 1218/2010 od 14. prosinca 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije sporazuma o specijalizaciji
Službeni list L 335, 18.12.2010., str. 43-47

 Uredba Komisije (EU) br. 1217/2010 od 14. prosinca 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije sporazuma o istraživanju i razvoju
Službeni list L 335, 18.12.2010., str. 36-42

 Uredba Vijeća (EZ) br. 169/2009 od 26. veljače 2009. kojom se pravila tržišnog natjecanja primjenjuju na željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama (kodificirana verzija)
Službeni list L 061, 05.03.2009. str. 001-005

 Uredba Komisije (EZ) br. 906/2009 od 28. rujna 2009. o primjeni članka 81. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađeno djelovanje između brodara u linijskom pomorskom prometu (konzorcije)
Službeni list L 256, 29.09.2009. str. 031-034

 Uredba Komisije (EU) br. 267/2010 od 24. ožujka 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađena djelovanja u sektoru osiguranja
Službeni list L 083 , 30.03.2010. str. 001-007

 Priopćenje Komisije o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađena djelovanja u sektoru osiguranja
Službeni list C 082, 30.03.2010. str. 020-023

 UREDBA KOMISIJE (EU) br. 330/2010 od 20. travnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađena djelovanja
Službeni list L 102 , 23.04.2010. str. 001-007

 Uredba Komisije (EU) br. 461/2010 od 27. svibnja 2010. o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađena djelovanja u sektoru motornih vozila
Službeni list L 129, 28.05.2010., str. 052–057

 UREDBA VIJEĆA br.1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju utvrđenim u člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice
Službeni List L 001, 04.01.2003.

 Smjernice Europske komisije o načinu utvrđivanja novčanih kazni koje se izriču sukladno članku 23. stavku 2. točki (a) Uredbe br. 1/2003
Službeni list C 210, 01.09.2006.

 Obavijest Komisije o pravu uvida u spis u postupcima koje vodi Komisija temeljem članaka 81. i 82. Ugovora o Europskoj zajednici, članaka 53., 54. i 57. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 139/2004
Službeni list C 325, 22.12.2005.

 Priopćenje Komisije – Uputa o provedbenim prioritetima Komisije u primjeni članka 82. Ugovora o EZ-u na postupanja poduzetnika u vladajućem položaju koja za posljedicu mogu imati zlouporabu u smislu isključivanja konkurenata s tržišta (Tekst od važnosti za Europski gospodarski prostor)
Službeni list C 045, od 24.02.2009., str: 0007-0020

 Obavijest Komisije o utvrđivanju mjerodavnog tržišta u svrhu provedbe prava tržišnog natjecanja Zajednice
Službeni list C 372, 09/12/1997 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Prijopćenje Komisije – Obavijest – Smjernice za primjenu članka 81. stavka 3. Ugovora
Službeni list C 101, 27/04/2004 str, 97 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Obavijest Komisije o sporazumima male vrijednosti koji značajno ne ograničavaju tržišno natjecanje sukladno Članku 81. stavku 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (sporazumi de minimis)
(2001/C 368/07)

 Uredba Europske komisije br. 2790/1999 od 22. prosinca 1999. o primjeni članka 81(3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađeno djelovanje
Službeni list L 336, 29/12/1999

 Priopćenje Europske komisije (EZ)- Smjernice za vertikalna ograničenja
Službeni list C 291, 13/10/2000 (Prijevod AZTN)

 Uredba Europske komisije br. 2658/2000 od 29. studenoga 2000. o primjeni članka 81(3) Ugovora na kategorije sporazuma o specijalizaciji
Službeni list L 304, 05/12/2000

 Uredba Europske komisije br. 2659/2000 od 29. studenoga 2000. o primjeni članka 81. (3) Ugovora na kategorije sporazuma o istraživanju i razvoju
Službeni list L 304, 05/12/2000

 Obavijest Europske komisije – Upute o primjeni Članka 81. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na sporazume o horizontalnoj suradnji
Službeni list C 003, 06/01/2001, str. 2-30

 Uredba Europske komisije br. 772/2004 od 27. travnja 2004. o primjeni članka 81. (3) Ugovora na kategorije sporazuma o transferu tehnologije
Službeni list L 123, 27/04/2004 (Prijevod AZTN)

 Obavijest Europske komisije – Smjernice o primjeni Članka 81. Ugovora o Europskoj Zajednici na sporazume o transferu tehnologije
Službeni list C 101 27/04/04, str. 2-42 (Prijevod AZTN)

 Uredba Europske komisije br. 1400/2002 od 31. srpnja 2002. o primjeni članka 81. (3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađeno djelovanje u sektoru motornih vozila
Službeni list L 203, 01/08/2002

 Brošura Europske komisije o primjeni članka 81. (3) Ugovora na kategorije vertikalnih sporazuma i usklađeno djelovanje u sektoru motornih vozila
Službeni list L 203, 01/08/2002 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Uredba Komisije (EZ) broj 358/2003 od 27. veljače 2003. o primjeni članka 81(3) Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađena djelovanja u sektoru osiguranja
Službeni list L 053, 28/02/2003 (Prijevod AZTN)

 Uredba Europske komisije br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika
Službeni list L 24, 29/01/2004, str. 1-22

 Uredba Europske komisije br. 802/2004 od 7. travnja 2004. o provedbi Uredbe Europske komisije br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika
Službeni list L 133, 30/04/2004, str. 1-39 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Smjernice za ocjenu horizontalnih koncentracija temeljem Uredbe Vijeća o koncentracijama poduzetnika
Službeni list C 31, 05/02/2004, str. 5-18 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Obavijest Europske komisije o potrebnim ograničenjima koja se izravno odnose na koncentracije
Službeni list C 188, 04/07/2001 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Obavijest Europske komisije o popratnim ograničavajućim učincima koncentracija
Službeni list C 203, 14/08/1990 (Neslužbeni prijevod MVPEI)

 Presuda Suda prvog stupnja (Treće vijeće) od 30. rujna 2003. – Francuska tvornica pneumatike Michelin protiv Komisije Europskih zajednica. – Članak 82. Ugovora o EZ-u – Sustav rabata – Zlouporaba. – Predmet T-203/01
Izvješća Europskoga suda 2003  Stranica 00000

 Obavijest Komisije od 18. prosinca 1978. o ocjeni određenih ugovora o nalogu u odnosu na članak 85(1) Ugovora o osnivanju EEZ-a
Službeni list C 001, od 3. siječnja 1979.

 Obavijest Komisije o suradnji unutar Mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja
Službeni list C 101, od 27. travnja 2004.