Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

U suradnji s OECD-om održana radionica na temu namještanja natječaja u javnoj nabavi

AZTN je u suradnji s OECD-om 10. studenoga organizirao radionicu o važnosti borbe protiv namještanja natječaja u javnoj nabavi. Radionicu su vodili gospodin Hendrik Bosshammer (Project Manager, South East Europe Division, OECD) i gospodin Wouter Meester (Competition Expert, Competition Division, OECD), a sudjelovali su članovi Vijeća i djelatnici AZTN-a.

Na radionici su predstavljeni primjeri kako prepoznati tržišta na kojima je vjerojatnije da će doći do namještanja ponuda, kako se namještanje ponuda može otkriti (znakovi upozorenja) i kako se rizici za namještanje ponuda mogu svesti na minimum. Zajednička i udružena akcija može biti vrlo učinkovit način u borbi protiv korupcije i poticanju integriteta i gospodarskog rasta. U praksi, to uključuje formiranje snažne zajednice različitih dionika koji dijele uvjerenje da korupcija proizvodi dugoročne štetne učinke i povjeravanje toj zajednici definiranje poštenih pravila između konkurenata i pridržavanje istih. Osim boljih gospodarskih rezultata, ovakva akcija podiže ugled, a time i ekonomsku privlačnost zemalja u kojima se takve inicijative provode.

Učinkovita politika tržišnog natjecanja ključni je uvjet za osiguranje jednakih uvjeta za sve. U tom kontekstu, ključni su zakonodavni okviri za suzbijanje namještanja natječaja u javnoj nabavi, koja čini znatan dio državne potrošnje. U tu svrhu na radionici se detaljno raspravljalo o specifičnim alatima i kontrolnim popisima, međunarodnim dobrim praksama i primjerima.  Predstavila su se i iskustva iz 12 projekata koje je OECD proveo tijekom posljednjih godina, detaljno prikazujući ključna učenja i čimbenike uspjeha u borbi protiv namještanja ponuda u zemljama OECD-a.

2019. godine Republika Hrvatska je započela projekt s Regionalnim programom OECD-a za jugoistočnu Europu kako bi poboljšala konkurentnost i integritet na održiv i uključiv način pod nazivom „Pošteni tržišni uvjeti za konkurentnost u Jadranskoj regiji“ (Fair Market Conditions for Competitiveness in the Adriatic Region). Projekt je usmjeren na jačanje integriteta poslovanja i konkurentnosti  u tri pilot zemlje jadranske regije (Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) te je usmjeren i na antikorupcijsku politiku kao jednu od ključnih okvira osiguravanja poštenih tržišnih uvjeta. Cilj projekta je okupiti vladine dužnosnike, poslovne predstavnike, civilno društvo i akademsku zajednicu kako bi formirali “Kolektivnu akciju” za rješavanje nedostataka specifičnih za pojedinu zemlju primjenom međunarodnih standarada putem:

  • podizanja svijesti o standardima OECD-a i dobrim praksama borbe protiv korupcije, integriteta i poštenog natjecanja za konkurentnost s vladama, poslovnim i civilnim društvom;
  • izgradnju kapaciteta i poticanje provedbe konkretnih preporuka OECD-a u pogledu transparentnosti i učinkovitosti tijela za borbu protiv korupcije i tržišnog natjecanja;
  • promicanje najnovijih spoznaja o međunarodnim standardima i praksama u području borbe protiv korupcije i integriteta za konkurentnost u akademskim nastavnim planovima i programima.